Smart oppussing
— tak


Økt takutstikk

Hensikt

Tilrettelegge for senere etterisolering. Tilrettelegge for senere etterisolering. Dersom kunden senere vil etterisolere og ikke lager økt takutstikk nå, må taket bygges om ved etterisolering. Dette tiltaket vil derfor være en forutsetning for å gjøre senere etterisolering lønnsom og praktisk gjennomførbar.

Hvorfor nå?

Tiltak i takkonstruksjonen er vanligvis ganske omfattende. Når kunden først gjør inngrep i konstruksjonen, er det fornuftig å vurdere etterisolering av taket og å forberede etterisolering av veggen samtidig. Da unngår kunden for eksempel å måtte tekke på nytt, dersom han eller hun senere ønsker å etterisolere.

Viktig å huske

Viktig informasjon for håndverker

Utvendig etterisolering av vegger vil føre til tykkere vegger, og kan i noen tilfeller føre til at veggen fyller opp hele takutstikket. Takutstikket har ofte en viktig funksjon i å ventilere kledning og tak, samt hindre vanninntrenging. Det må i de tilfeller stikke ut utenfor veggen.

Ved utbedring av tak bør du derfor vurdere om du skal øke takutstikket, for å tilrettelegge for en fremtidig etterisolering av vegg.

Når du lager et økt takutstikk for fremtidig etterisolering, bør du lage skisse til akseptable løsninger med hensyn til tetthet og kuldebroer. Dette gjelder for både løsning før og etter eventuell etterisolering av veggene.

Henvisninger

Se SINTEF Byggforsk kunnskapssystemer


Oppdatert 22.10.2015 21:15

Andre energiløsninger for tak

Etterisolering av tak

Installasjon av solfanger

Installasjon av solceller

Forberedende energiløsninger du kan gjøre samtidig

Klargjøre for balansert ventilasjon