Smart oppussing
— kledning/yttervegger


Optimalisere vindusareal og plassering

Hensikt

Sørge for at boligen har et bærekraftig, miljøvennlig og fremtidsrettet oppvarmingssystem.

Hvorfor nå?

En vurdering av dagens oppvarmingssystem er noe kunden bør gjøre i forbindelse med oppussing, da et valg av ny varmekilde kan medføre tiltak som er enkle å gjennomføre når du har tilgang til vegger og gulv. En ny varmekilde basert på biobrensel med vannbåren distribusjon vil medføre installasjoner som radiatorer, gulvvarme, trekking av rør til alle rom med mer. Dette er lettere å gjennomføre når du har tilgang til føringsveier i vegger og gulv.

Viktig å huske

Viktig å si til kunden

Valg av energikilde er svært avhengig av størrelse på boligen. Den vanligste bioenergikilden i Norge er en rentbrennende vedovn. Andre løsninger er blant annet pelletsovner og bio-oljekjeler. Pelletsovner vil være en gunstig løsning i mange tilfeller, da disse kan fås i mange størrelser og varianter. Ved installasjon av biobrensel som energikilde vil det oftest være nødvendig å skifte ut eller etablere fyrkjel. En større energileveranse for et bioenergisystem fås ved å tilkoble dette til et vannbårent varmesystem. Dette er en forutsetning for bruk av biooljekjeler.

Det er viktig å merke seg at eksisterende oljefyr ikke uten videre kan benyttes til fyring med bioolje. Se egen seksjon om dette. (link)

Viktig informasjon til håndverker

Dimensjonering av fyrkjel og drivstofflager vil være viktig for å få til en god praktisk bruk. Enkelte typer bioolje har maksimal lagringstid på 12 måneder, og enkelte bioenergikilder er ikke så lett tilgjengelige. Derfor kan det være lettere med et stort drivstofflager dersom slike kilder velges. Tanker til bioolje må være tilpasset den biooljekvaliteten som er tenkt brukt. Vær spesielt oppmerksom på enkelte kvaliteters behov for sirkulasjon og varming.

Viktig for utførelse av tiltaket

Alle bioenergikilder krever forbrenning, og det må derfor etableres et fyrrom med fyrkjel, pipe og drivstofflager.

Muligheter og prinsipper

Bioenergi benytter energikilder som er biologisk nedbrytbare. Den vanligste bioenergikilden i Norge er ved, trepellets og treflis. Bioenergi er CO2-nøytralt, da utslippet fra forbrenningen vil være det samme som fra biologisk nedbryting. Andre bioenergikilder er bioolje og bioolje-etanol som fremstilles av planter som raps, soya, sukkerrør og mais. Metangass fra søppelfyllinger er også en kilde til bioenergi som ofte benyttes til kjøretøy og oppvarming.

En korrekt dimensjonert rentbrennende biolkjel vil kunne redusere miljøbelastningen fra en bolig med opptil 50 %.


Oppdatert 14.10.2015 15:21