Vinduer i passivhus

Hvordan du plasserer vinduer i ytterveggen har mye å si for hvor stort varmetapet blir. Her viser vi deg noen viktige detaljer du må passe på når du skal montere vinduer i et passivhus.


Bilde av passivhusene på Stenbråtlia
Det er viktig å være nøye når du monterer vinduer i et passivhus. Dette er passivhusene OBOS har bygget i Stenbråtlia på Mortensrud i Oslo. Foto: Nadia Frantsen/OBOS Nye Hjem

I et passivhus ønsker vi så lite varmetap som mulig. Det gjelder også vinduene. Kravet til vinduer i passivhus er at de skal ha en u-verdi på 0,8 eller mindre. Vinduene har tre lag med glass og isolert karm. Slike vinduer skaper god komfort og godt inneklima i et bygg, blant annet fordi de demper godt mot støy og hindrer kaldras og trekk.

Se også Enovas anbefalinger: 

Plasseringen av vinduet viktig for å hindre varmetap

Hvordan du plasserer vinduet i ytterveggen har mye å si både for å hindre varmetap og for å beskytte vinduet mot regn og fukt. Tradisjonelt har vindu blitt plassert langt ute i veggen, særlig ved stående kledning av trepanel. I den senere tid er det blitt mer og mer vanlig å trekke vinduet lenger inn i veggen. Denne løsningen gir mindre varmetap, men gir nye utfordringer med å beskytte godt nok mot regn.

 

To løsninger for å sette inn vinduer i et passivhus:

Løsning a: Vindu plasseres slik at bunnkarmen er i plan med vannbrettet

Illustrasjon av montering av passivhusvindu
Løsning a: Vindu plasseres slik at sporet i bunnkarmen er i plan med vannrettsbeslaget. Dette gir et større kudebrotap enn løsning b. Illustrasjon: SINTEF Byggforsk

Løsning b: Vinduet plasseres 30 mm innenfor vindsperren

Illustrasjon av montering av passivhusvindu
Løsning b: Vindu er plassert 30 mm innenfor vindsperren. Dette gir mindre kuldebroer, men krever ekstra tiltak for å sikre vinduet mot fukt. Illustrasjon SINTEF Byggforsk
Hvis du velger løsning b og  plassere vinduet litt inn i veggen må du også montere en helklebende, vanntett membran under vinduet og ca 50 mm opp langs sidene på vindussmyget. Illustrasjon: SINTEF Byggforsk
Illustrasjon av montering av passivhusvindu
Illustrasjon: SINTEF Byggforsk

Se også Lavenergiprogrammets oppslagsverk for etterisolering og rehabilitering:

Se også SINTEF Byggforsk Kunnskapssystemer:

 

 


Oppdatert 22.07.2015 12:31