BREEAM som undervisningsform

Ved Høgskolen i Østfold følger undervisningen i energi og miljø samme tematiske oppbygning som BREEAM, den fremste metoden for klassifisering av bærekraftige bygg.


Kjetil Gulbrandsen er høgskolelektor ved Høgskolen i Østfold. I tillegg til å undervise i energi og miljø er han også kursholder og revisor for BREEAM-NOR.

Som ingeniør har du mulighet til å sette et synlig avtrykk i dine omgivelser på konstruksjoner som berører tusenvis av mennesker. Da er det viktig å tenke innovativt og miljøvennlig, mener høgskolelektor Kjetil Gulbrandsen.

– Ingeniørstudiet innen bygg på HiØ fokuserer i stor grad på energieffektive løsninger. Miljø dreier seg i bunn og grunn om langsiktig ressurseffektivitet. Framtidens økonomi vil være kretsløpsbasert, og vi må forholde oss til at svært mange skal dele knappe ressurser.

 

Undervisningen følger samme oppbygning som BREEAM

Ved Høgskolen i  Østfold følger undervisningen i energi og miljø samme tematiske oppbygning som BREEAM, den fremste metoden for klassifisering av bærekraftige bygg. På slutten av året skal studentene utarbeide en såkalt BREAAM preanalyse for et bygg de velger selv.

– I en preanalyse må studentene forholde seg helhetlig til miljøbelastning fra bygg gjennom vurdering av over 70 BREEAM-emner. Det sier seg selv at vi må nøye oss med dypdykk kun i enkelte av emnene, men alle valg de gjør i forhold til BREEAM-poeng for byggets valgte kvaliteter, må begrunnes. I følge studentevalueringene bruker hver student ca. 125 timer på denne oppgaven, sier Gulbrandsen, som også er kursholder og revisor for BREEAM-NOR.

Plusshus på pensum – en etterlengtet møteplass

Prosjektet ”Plusshus på pensum” er et samarbeidsprosjekt mellom universiteter og høyskoler, Powerhouse og Lavenergiprogrammet. Prosjektet skal bidra til at flere studenter får undervisning i energieffektive bygg generelt og energipositive bygg spesielt.

– Prosjektet har tatt initiativ til en etterlengtet møteplass for oss som underviser i energi og miljø i bygg ved universiteter og høyskoler. Her har vi bare så vidt startet, men det ser ut til at viljen til å dele er stor. Da blir det bra. Mange høgskoler er med allerede, og til de som ikke er med vil jeg definitivt anbefale det.

Ønsker du å bli med i nettverket? Ta kontakt med prosjektleder Anne Sofie Handal Bjelland ved Høgskolen i Bergen

Hvorfor er det viktig at fremtidens ingeniører lærer om energi og miljø?

– Skal studentene være best mulig rustet for den virkeligheten vi møter, må de forstå helheten de skal operere innenfor. De må være dyktig nok til å optimalisere material- og energiressursene våre. Det er en krevende øvelse. BREEAM er det beste verktøyet vi har for å adressere den viktige helheten.

 

Hvordan underviser andre høyskoler og universiteter i energi og miljø?

Prosjektet “Plusshus på pensum” har som mål å skape etter nettverk og en møteplass for forelesere hvor de kan utveksle erfaringer fra ulike måter å undervise i temaer knyttet til energi og miljø i bygg.  Høsten 2015 arrangerte prosjektet derfor et fagseminar for forelesere i Trondheim.

 


Oppdatert 25.09.2015 15:36

Hva er BREEAM?


  • et verktøy for miljøklassifisering av bygg
  • en frivillig og markedsdrevet ordning
  • en tredjeparts sertifisering som bruker autoriserte BREEAM revisorer
  • tilpasset norske forhold gjennom BREEAM NOR