Faglig nettverk for forelesere

Hvordan undervise studenter i temaer knyttet til energieffektive og bærekraftige bygg? Bli med i prosjektet ”Plusshus på pensum” og få muligheten til å dele erfaringer og samarbeide om konkrete prosjekter med andre.


Fagnettverk Plusshus på pensum
På fagseminaret i Trondheim høsten 2015 kunne deltagerne høre erfaringer Kristian M. Lien (HiST), Fritjof Salvesen (Powerhouse/Asplan Viak), Anne Sofie H. Bjelland (HiB), Kjetil Gulbrandsen (HiOf), Marius Nygaard (AHO) og Bozena Hrynyszyn (HiST) har gjort seg i undervisningen av studenter.

Prosjektet ”Plusshus på pensum” er et samarbeidsprosjekt mellom Lavenergiprogrammet, Powerhouse og en rekke høyskoler og universiteter. Prosjektet skal bidra til at flere studenter får undervisning i energieffektive bygg generelt, energipositive bygg spesielt.

Ønsker du å bli med i det faglige nettverket?

Det begynte med én foreleser og én høyskole i 2012, nemlig Marius Nygaard ved Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo. Nå har vi etter hvert klart å samle flere navn og flere høyskoler og universiteter i et uformelt faglig nettverk.  Hensikten med nettverket er:

 • dele erfaringer fra undervisning i temaer knyttet til energieffektive og bærekraftige bygg
 • utvikle og dele idéer til prosjekter, pedagogiske verktøy, oppgaver o.l.

 

Ønsker du å bli med i nettverket ? Du forplikter deg ikke til noe annnet enn å få navnet ditt på en epostliste. Ta kontakt med prosjektleder Anne Sofie Handal Bjelland ved Høgskolen i Bergen.

 

Hva ønsker vi å få til i prosjektet i 2015-2016?

 • etablere et faglig nettverk og møteplass for forelesere
 • nettsider hvor foreleser kan finne undervisningsplaner, prosjektoppgaver mm som de kan bruke i undervisningen
 • samle case/prosjekteringsinformasjon fra energipositive bygge i Norge og Europa til bruk i undervisningen
 • befaringer for studenter og forelesere til energipositive bygg
 • liste over gjesteforelesere som undervisningsstedene kan invitere til å forelese om relevante temaer

Plusshus på pensum 2012 – 2013

Prosjektet “Plusshus på pensum” ble etablert i 2012.  Våren 2013 satte AHO opp et fordypningskurs i energipositive bygg. Lavenergiprogrammet hadde ansvaret for prosjektledelsen og praktisk tilrettelegging.  Representanter fra Powerhouse, SINTEF Byggforsk, Unizite/Programbyggerne (SIMIEN) og professor ved AHO, Marius Nygaard bidro med forelesninger.

Hensikten med prosjektet var å skape forståelse for sammenhengen mellom valg av arkitektonisk uttrykk og konsekvensene dette har for energiforbruk og CO2-utslipp.  Forelesningsserien ble avsluttet med en prosjektoppgave, premiering av beste prosjektoppgave og  utstillingen “Utsikt til fremtiden” på DogA.

Plusshus på pensum 2013 – 2014

Høsten 2013 bestemte Lavenergiprogrammet og Powerhouse seg for å fortsette samarbeidet og å utvikle prosjektet videre. I tillegg til AHO fikk vi også med oss NTNU på laget.  Våren 2014 bidro Lavenergiprogrammet, Erichsen og Horgen og Powerhouse med forelesninger ved de to skolene. Representanter fra de to skolene bidro også med forelesninger for hverandre.


Oppdatert 29.09.2015 16:05

Disse høyskolene og universitetene er med i nettverket


 • Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo (AHO)
 • NTNU
 • Høgskolen i Østfold
 • Høgskolen i Sør Trøndelag
 • Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU)
 • Høgskolen i Bergen
 • Høgskolen i Narvik
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Stavanger
 • Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Høgskolen i Ålesund