Praktisk oppgave – bygg en passivhusvegg

Denne gruppeoppgaven er beregnet for elever i bygg- og anleggsteknikk. Gjennom praktiske øvelser lærer elevene å bygge en bærende yttervegg i tråd med kravene i standarden for passivhus (NS 3700).


Bilde viser en tømrer som står foran en passivhusvegg
Dette er veggen dere skal bygge i oppgaven. Nederst i artikkelen finner du filmen som viser hvordan du kan gjøre det.

Dette er oppgaven:

Gå sammen med andre elever i en gruppe. Hver gruppe skal bygge en komplett bærende yttervegg som tilfredsstiller kravene i standarden for passivhus (NS 3700).  Ytterveggen dere bygger skal ha  bindingsverk, vindtetting og utvendig kledning. I tillegg skal dere montere dampsperre og innvendig kledning. Dere skal også montere sammen veggene, og sette inn et vindu.

 

Oppgaven består av tre deler:

 

1. Planlegging

2. Gjennomføring

3. Dokumentasjon og vurdering av egen innsats

 

Planleggingsdelen

Det er viktig at dere utarbeider et planleggingsdokument som viser hva dere skal gjøre.

I planleggingsdelen skal dere utarbeide nødvendige tegninger og finne beskrivelser for hvordan arbeidet skal utføres. Dere skal planlegge jobben med følgende momenter:

 • Arbeidsrekkefølge
 • Lage en verktøyliste
 • Lage en kapp- og materialliste
 • Du skal tegne detaljer eller finne relevante detaljtegninger som skal benyttes i gjennomføringen av arbeidet.
 • Lage arbeidstegninger i målestokk og nødvendige målsatte skisser.
 • Planlegge tiltak for Helse, miljø og sikkerhet (HMS) med risikovurdering

– Personlig verneutstyr

– Bruk av arbeidsutstyr

– Arbeid i høyden

 • Lage sjekklister for de ulike arbeidsoppgavene

Gjennomføringsdelen

Bygg veggen/veggene dere har planlagt i planleggingsdelen.

Individuelt arbeid:

Du skal vise at i tillegg til å bygge en bærende yttervegg, kan du:

 • Følge, lese og bruke tegninger/skisser og bruke arbeidsbeskrivelser, lærebøker, sjekklister og produsenters veiledninger.
 • Vise i praktisk arbeid at du tar hensyn til kreftene som påvirker og overføres i konstruksjonen.
 • Velge ut og bearbeide materialer etter bruksområder og kvalitet.
 • Velge ut, bruke, vedlikeholde og oppbevare verktøyet.
 • Følge planlagte HMS-tiltak, holde orden og følge avfallsplanen.
 • Bruke aktuelle målemetoder og måleinstrumenter for å løse oppgavene.

Dokumentasjonsdel og egenvurdering

I dokumentasjonsdelen skal du:

 • Skrive kort om deloppgavene undervegs, ta gjerne bilder.
 • Beskrive hva du synes om arbeidet du har utført.
 • Hva er du fornøyd med? Hvorfor?
 • Hva skal til for at resultatene kunne blitt enda bedre? Hvordan?
 • Utarbeid skjema “melding om avvik“ for oppgaven.

Eksempel på skjema: Samsvar mellom planer- og tegninger og utført arbeid.

Sjekkliste Kommentarer
Mål ut fra kappliste
Loddavvik
Vindusplassering
Osv

 

Lurer du på hvordan du skal bygge. Sjekk ut denne videoen. Her viser vi deg hvordan du kan gjøre det.

Slik bygger du en passivhusvegg


Oppdatert 07.12.2015 15:53