Pusse opp alt på én gang?

Ofte ønsker huseieren å pusse opp huset sitt litt og litt. Andre ganger kan det være hensiktsmessig å gjøre alt på én gang. Forskningsprosjektet SEOPP har sett på løsninger, metoder og verktøy for energioppgradering av småhus. To demohus i Oslo og Bergen er nå ferdig rehabilitert.


Huset på Årvoll ble bygget på 1960-tallet. Nå har det blitt oppgradert både innvendig og utvendig. Foto: SEOPP/Jiri Harvan

Mer plass, mer dagslys og høyere komfort. Det er resultatet etter at partnerne i forskningsprosjektet SEOPP har gjort sitt i et 60-tallshus på Årvoll i Oslo.

– Det som i utgangspunktet var et forskningsprosjekt som hadde fokus hovedsakelig på energioppgradering, ble etter hvert et prosjekt som så mer og mer på hvordan en helhetlig tankegang kan gi mange fordeler på én gang, sa Karin Hagen i Ratio arkitekter under omvisningen i huset på Årvoll.

Hele gjengen er samlet til byggemøte på Årvoll-huset mens byggeprosjektet var underveis. Nå er oppgraderingen ferdig. Til høyre huseier og byggherre Anders Engeland. Foto: Fredrik Drevon

Full oppgradering innvendig og utvendig

Huset på Årvoll ble bygget i 1965. Det hadde to etasjer og kjeller, til sammen ca 150 kvadratmeter. Knapt noe var gjort siden byggeåret da Anders Engeland og Solveig Gamlem flyttet inn i 2012. Huset var slitt, mørkt og hadde en liten funksjonell planløsning. Huset var kaldt om vinteren og gulvene iskalde å leke på for de tre små barna i familien.

Litt og litt eller alt på én gang?

For en huseier er det vanskelig å se alle behovene bygget har for oppgradering og samtidig vurdere sine egne behov og bovaner langt inn i framtiden. Derfor blir det mye “klatting” i norske hjem.

–Som huseier vil jeg jo gjerne gi en oppfordring til alle håndverkere: Ikke bare gjør det huseieren ber om! Hjelp huseieren å se løsninger som er bedre – for huset og for de som bor der, sier Anders Engeland.

I forskningsprosjektet SEOPP ble det lagt vekt på å utnytte fagekspertisen hos både arkitekt og byggmester, i tillegg til råd og forslag fra produsenter og leverandører for å finne fram til gode, helhetlige løsninger.

I forskningsprosjektet SEOPP har de også sett på hvordan en helhetlig oppgradering kan skje trinnvis. Det kan du lese mer om her

Full oppgradering både innvendig og utvendig

Huset på Årvoll er oppgradert både innvendig og utvendig og framstår i dag som et helt nytt hus. Huset har fått:

  • nytt tak med ekstra isolasjon
  • ny kledning og ekstra isolasjon i veggene
  • isolert sokkeletasje
  • nye trelags vinduer og nye dører,
  • ventilasjon med varmegjenvinning,
  • varmepumpe og rentbrennende vedovn.

Huset fikk også en mer funksjonell planløsning og arealet i alle de tre etasjene er bedre utnyttet enn før. Det ble utvidet med større garderobe, ett nytt bad, større stue og en takterrasse hvor huseierne kan nyte utsikten over Oslo.

Etter oppgraderingen er netto oppvarmingsbehov for huset på Årvoll beregnet til 55 kWh/m2(Oslo-klima), mot tidligere 241 kWh/m2.

Les også:

SINTEF Byggforsk:

Rapport fra forskningsprosjektet SEOPP: Oppgradering av et 60-tallshus og et 70-tallshus

Lavenergiprogrammet:

Tester nytt isolasjonssystem i pilotprosjekt

Fornøyde boligeiere, men til en høy pris

Eierne av huset på Årvoll i Oslo er såre fornøyd med prosjektet. Ikke bare har de fått kyndig bistand i alle ledd av byggeprosjektet. Husene deres har fått et både estetisk og praktisk løft. Det balanserte ventilasjonsanlegget som er godt skjult i takhimlinger, inne i garderobeskap og i innkassinger langs pipeløpet, har gitt et bedre inneklima og langt mindre luftveisplager for ett av barna som har astma.

– Vi er veldig godt fornøyd, slår Engeland fast, og legger raskt til: Og vi hadde ikke klart å planlegge og gjennomføre et slikt oppussingsprosjekt på egen hånd.

De store utbedringene både innvendig og utvendig har kostet. Familien på fem flyttet ut av huset i seks måneder mens byggeperioden pågikk og familien har investert mye penger i prosjektet. Likevel føler familien at det var verdt det.

 

 

En litt uvanlig takvindu-løsning ga huseierne muligheten til å bygge og ikke minste komme seg ut på verandaen der utsikten er best. Vinduet/døren gir også godt med lys inn på soverommet. Foto: Lavenergiprogrammet

Kostnader knyttet til oppgraderingen

Støtte fra Enova dekker 145 000 NOK av de endelige kostnadene. Budsjettet for Årvoll var 3,5 mill. inklusive mva. Den endelige kostnaden ble 3,9 mill. på grunn av tilvalg og uforutsette kostnader. Eierne kjøpte huset på Årvoll for 5,5 mill. i 2011. I dag har huset en takst på 10,5 mill.. Huseierne fikk lån fra Husbanken til oppgraderingen.

Les også:


Oppdatert 30.08.2017 11:03

Forskningsprosjektet SEOPP


  • Støttes av Norges Forskningsråd
  • Prosjektet eies av Mestergruppen Bolig AS, avd. Mesterhus.
  • SINTEF Byggforsk leder prosjektet.
  • Andre prosjektpartnere er Husbanken, Hunton, NorDan, Isola, Glava, Ratio arkitekter, BoligEnøk, Enova, Byggma og Flexit.