Reisverksvegger: Innvendig etterisolering

En spesialist bør vurdere om du må montere dampsperre når du skal etterisolere innvendig, og prosjektere tiltaket for å velge riktig isolasjonstykkelse.


Reisverksvegg Innvendig. Illustrasjon: Multiconsult
Illustrasjon: SINTEF Byggforsk

Når du etterisolerer innvendig, synker temperaturen i veggen og dermed veggens evne til uttørking. Derfor bør du  montere dampsperre for å begrense hvor mye fuktig luft som lekker utover i veggen til et minimum. Da bør du bruke klemlekter i alle skjøter og mot vegger, søyler og etasjeskiller.

Skal jeg alltid montere dampsperre?

I noen tilfeller trenger du ikke montere dampsperre. Hvis den gamle, innvendige kledningen er ganske damptett på grunn av materialbruk, lag med maling, tapet eller annet, bør du ikke lage et innesperret isolasjonssjikt. Få en bygningsfysiker til å vurdere om du bør rive eksisterende innerkledning.

Kan jeg etterisolere hulrom ved å blåse inn isolasjon?

Du kan gjøre det ved å blåse mineralull gjennom ytterkledning. Reisverksvegger har normalt utvendig kledning montert mot et hulrom på mellom 35 og 70 mm uten forhudningspapp mut hulrommet.

Men å blåse inn isolasjon øker risikoen for fuktskader fordi veggens uttørkingsevne etter fuktpåkjenninger kan bli for dårlig. Derfor bør du fjerne ytterkledningen, montere vindsperre med lav dampmotstand og lekte ut ny ytterkledning.

Hvor mye bedre blir U-verdien i veggen?

·       Eksisterende vegg: 0,82 W/m²K

·       Tilleggsisolering i eksisterende hulrom + 50 mm utfôring: 0,32 W/m²K

Disse U-verdiene forutsetter ny isolasjon med λ =0,037 W/K, og gammel isolasjon med λ =0,040 W/K

Hva må jeg sjekke før jeg kan etterisolere?

Før du kan gå i gang, må du undersøke tilstanden til reisverksveggen:

1.     Sjekk tilstanden for å sikre at veggen tåler de temperaturforandringene etterisoleringen vil gi.

2.     Sjekk om veggen har fukt og eventuelle råteskader som følge av fukt. Bunnsviller, avslutninger og skjøter i plankevegg/stolper og losholter under vinduer er spesielt utsatt. Bruk kniv eller en annen skarp gjenstand for å sjekke tilstanden, og bytt råteskadde bygningskomponenter umiddelbart.

3.     Sjekk at veggen ikke har sopp- og muggvekst.

4.     Sjekk om veggen er angrepet av treskadeinsekter. Hvis det fortsatt er insekter i veggen, må du gjøre tiltak for å fjerne dem. Du må sikre skadde vegger mot fukt og råte i angrepne partier.

Hvordan går jeg fram for å etterisolere reisverksvegger innvendig?

1.     Demonter elektrisk anlegg og fjern lister og gerikter rundt vinduer.

2.      Fjern innvendig kledning og papp.

3.     Hvis du skal beholde innvendig kledning og papp, kan du med fordel feste utfôring direkte utenpå eksisterende innerveggsplater eller bordkledning, men da bør du ikke montere dampsperresjikt.

4.     Monter 48 mm utfôring.

5.     Monter dampsperresjikt hvis du skal ha det.

6.     Monter isolasjon og ny veggkledning.

7.     Monter nytt elektrisk anlegg åpent.


Oppdatert 18.09.2015 14:08