Reisverksvegger: Utvendig etterisolering

Du bør fjerne ytterkledningen når du etterisolerer reisverksvegger utvendig, også hvis du blåser mineralull inn i hulrom.


Illustrasjon av utvendig etterisolering
Bruk vindsperre med lav dampmotstand ved utvendig etterisolering av reisverksvegg. Illustrasjon: SINTEF Byggforsk.

Reisverksvegger har normalt utvendig kledning montert mot et hulrom på mellom 35 og 70 mm uten forhudningspapp i mellom. For å hindre infiltrasjon av kald luft i isolasjonssjiktet, bør du fjerne kledningen før du etterisolerer.

Å blåse mineralull inn i hulrommet øker risiko for fuktskader i veggen, fordi veggens uttørkingsevne etter fuktpåkjenninger som slagregn kan bli for dårlig. Derfor bør du fjerne ytterkledningen og fôre ut på eksisterende vegg, og lekte ut ny ytterkledning som vist på figuren.

Kan jeg nøye meg med å blåse inn isolasjon i hulrom?

Du kan legge isolasjon i hulrommet uten å fôre ut med et isolasjonslag utenpå. Men du må fortsatt montere ny vindsperre, og montere panelet med utlekting for luftespalte. Siden du uansett må demontere utvendig panel, kan det bli for mye arbeid for bare 35 til 70 mm etterisolering.

Hvor mye bedre blir U-verdien i reisverksveggen?

·       Eksisterende vegg: 0,82 W/m²K

·       Tilleggsisolering i eksisterende hulrom + 50 mm utfôring: 0,32 W/m²K

·       Tilleggsisolering i eksisterende hulrom + 100 mm utfôring: 0,24 W/m²K

Disse U-verdiene forutsetter ny isolasjon med λ =0,037 W/K, og gammel isolasjon med λ =0,040 W/K

Tilstandskontroll: Hva må jeg sjekke før jeg kan etterisolere veggen?

Før du går i gang, må du undersøke reisverksveggen:

1.     Sjekk om veggen har fukt og eventuelle råteskader som følge av fukt. Bunnsviller, avslutninger og skjøter i plankevegg/stolper og losholter under vinduer er spesielt utsatt. Bruk kniv eller en en annen skarp gjenstand for å sjekke tilstanden, og bytt råteskadde bygningskomponenter umiddelbart

2.     Sjekk at veggen ikke har sopp- og muggvekst.

3.     Sjekk om veggen er angrepet av treskadeinsekter. Hvis det fortsatt er insekter i veggen, må du gjøre tiltak for å fjerne dem. Du må sikre skadde vegger mot fukt og råte i angrepne partier.

Hvordan går jeg fram for å etterisolere reisverksvegg utvendig?

1.     Fjern eksisterende ytterkledning, behold pappsjiktet.

2.     Fyll det opprinnelige hulrommet med isolasjon inn mot papplaget. Monter vertikal utfôring for ytterligere isolering, og bruk minimum 48 mm, helst 98 mm eller 2×48 mm. (Monter spikerslag horisontalt eller vertikalt, avhengig av om kledningen er stående eller liggende). Legg mineralull direkte mot den gamle pappen som ligger på utsiden av plankene.

3.     Monter vindsperre utenpå isolasjonen, og vær nøye med å legge skjøtene slik at de klemmes med lektene. Bruk eventuelt vindsperreplater. Bruk vindsperre med lav dampmotstand. Velg et rullprodukt med klemte skjøter eller vindtette plater, og sørg for å tette omhyggelig i topp og bunn av veggen.

4.     Monter horisontale klemlekter for vindsperren øverst og nederst på veggen uten å hindre for luftingen


Oppdatert 18.09.2015 14:09