Romventilasjon

Løsninger med et sentralt aggregat og kanalnett for tilluft og avtrekk er den vanligste metoden for balansert ventilasjon i boliger. Det finnes også konsepter for balansert ventilasjon på romnivå.


I hullet på veggen skal én ventilator monteres, og vil sammen med en annen ventilator håndtere behovet for frisk luft og gjenvinne varme i denne stuen. Foto: Hilde Kari Nylund.

Løsninger for balansert ventilasjon på romnivå har ventilatorer i yttervegger som opererer parvis: Den ene trekker inn frisk luft, mens den andre trekker ut brukt luft. Ventilatorene har keramiske varmebatterier som lagrer varme fra inneluften når ventilen trekker ut brukt luft. Omtrent en gang i minuttet sørger vifter for å snu luftstrømmene i ventilatorene, og da gjenvinnes denne varmen.

På det norske markedet finnes blant annet Lunos fra Lavenergisystemer, og Roomie fra Flexit. Prinsippet er det samme, men de har litt ulike dimensjoner og ulik styring. Ventilatorene kan ettermonteres uten store bygningstekniske inngrep. Lavenergisystemer oppgir at gjennomsnittlig varmegjenvinning er 90%, mens Flexit tar utgangspunkt i 70-80 %, blant annet fordi produktene er såpass nye. Ifølge Flexit finnes det foreløpig ingen felles standard for hvordan varmegjenvinningen skal testes og dokumenteres.

Sjekk hva slags ventilasjon boligen har fra før

Daglig leder Morten Storegjerde i Lavenergisystemer mener romventilatorer er et godt alternativ i rehabiliteringsprosjekter. Det alltid er viktig å vurdere eksisterende ventilasjonsløsning i boligen – spesielt for boliger med avtrekksvifte.
– Kraftige avtrekksvifter som går kontinuerlig, vil senke varmegjenvinningen i Lunos-enhetene, forklarer Storegjerde. Med romventilatorer som gir balansert ventilasjon i oppholdsrom, trenger ikke eksisterende avtrekksvifte(r) å trekke ut like store luftmengder fra boligen. I en del eneboliger kan den fjernes, ifølge Storegjerde. I stedet setter man inn avtrekksvifte over komfyr og behovsstyrt avtrekksvifte på våtrom.
– Noen ganger kan man også sette inn direkte avtrekk fra bad gjennom yttervegg. Man må se på hva som er mulig, sier han. Å endre eksisterende avtrekksløsning forutsetter at Lunos-enhetene dekker hele boligen. De kan også brukes i mindre skala – ett ventilatorpar i en felles stue-kjøkkenløsning er et typisk eksempel.

– Jeg er overbevist om at dette er mye enklere enn vanlig balansert ventilasjon, sier byggmester Hugo Steinskog i Bygg- og tømrermester Steinskog etter sitt første prosjekt med Lunos fra Lavenergisystemer.

– For et eller to rom

Flexit tilbyr også rombaserte ventilatorer, selv om produsenten mener et komplett system med sentralt aggregat er den absolutt beste ventilasjonsløsningen.
– Men det finnes omstendigheter hvor det ikke er mulig å trekke kanaler. Vi ser Roomie som en alternativ løsning for eksisterende boliger – men det er en løsning for enkeltrom, ikke for hele boligen, understreker produktansvarlig Sigmund Sørbyskogen. Han mener det kan egne seg når man skal pusse opp et rom eller to rom. Roomie-produktene kan dekke opp rom til 40-50 kvadratmeter. Det krever to enheter for å gi luftskifte på 0,5 per time.
– Dette er et mye bedre alternativ enn en klassisk gammel klaffeventil, og et god rehab-produkt, sier Sørbyskogen. Samtidig poengterer han at produktene har begrenset kapasitet fordi de er så små at de får plass i et hull i veggen (ofte 160 mm).
– Og så får man lydkilder på hvert ventilasjonspunkt. Med et sentralt anlegg er støykilden et helt annet sted.

romventilator fra Lavenergisystemer
Det kan være utfordrende å installere et ventilasjonsanlegg med sentralt aggregat og kanalnett for tilluft og avtrekk i rehabiliteringsprosjekter. De siste årene har det kommet nye løsninger markedet for balansert ventilasjon på romnivå. Disse har ventilatorer i yttervegger som opererer parvis: Den ene trekker inn frisk luft, mens den andre trekker ut brukt luft. Ventilatorene har keramiske varmebatterier som lagrer varme fra inneluften når ventilen trekker ut brukt luft. Omtrent en gang i minuttet sørger vifter for å snu luftstrømmene i ventilatorene, og da gjenvinnes denne varmen. ILLUSTRASJON: Lavenergisystemer AS

Pass på helheten

Seniorforsker Kari Thunshelle i Sintef Byggforsk er så langt ikke overbevist om at denne typen løsninger gir godt nok resultat, blant annet ut fra luftmengder og støy. Hvis det i praksis er det eneste man kan få til i en rehabilitert bolig, er det viktig å ivareta helheten.
– Du må ha kontroll på at opprinnelige luftstrømmer i boligen ikke forstyrres, poengterer Thunshelle. I boliger med avtrekksventilasjon kommer frisk luft inn flere steder, og trekkes ut fra kjøkken og bad.
– Selv om du har balansert ventilasjon i ett rom, har du ikke tatt hensyn til totalen, understreker Thunshelle.

Brun panel-fasade med stillas på etterisolert vegg til høyre
Eneboligen med Lunos-type ventilasjon totalrehabiliteres. Hugo Steinskog og kollegene fortsetter med etterisolering av fasaden våren 2018. – Da får jeg vel sjekket hvor godt ventialsjonen fungerer, sier han. Foto: Hilde Kari Nylund.

Oppdatert 13.10.2017 16:04