Så enkelt tetter du rundt stålpipe

Strengere krav til lekkasjetall i byggteknisk forskrift betyr at vindtetting rundt skorstein må gjøres med enda mer omhu enn før. Se hvordan du gjør dette trinn for trinn.


Murer Kjetil Dahlen fører stålpipeelement ned i firkantbeslag for å koble til resten av stålpipen.
Med stålpipe kan én fagperson i prinsippet gjøre hele jobben med å montere pipe og tette forsvarlig mot dampsperre, vindsperre og regn. I dette tilfellet er det murer Kjetil Dahlen i firmaet Fosserud & Dahlen. Alle foto: Hilde Kari Nylund

Norgeshus JOS-Bygg AS på Dal er en av flere boligprodusenter som foretrekker stålpiper.
– Leverandøren har komplette systemer med mansjetter, teip og det som skal til. Og logistikken blir mye enklere, mener daglig leder Steffen Dahlen. I prinsippet kan tømreren gjøre hele jobben, men av kapasitetshensyn bruker Dal-bedriften underentreprenør. Fosserud & Dahlen monterte et tredvetalls stålpiper for Norgeshus JOS-Bygg AS i 2016. Den siste kom på plass i en tomannsbolig ved Råholt. Slik sørger murer Kjetil Dahlen for tilstrekkelig vindtetting:

Gjør klart for gjennomføring

Ta bort takstein eller takplater, lekter og sløyfer. I utgangspunktet anbefaler leverandøren å rydde et område på ca en kvadratmeter for å få god plass til underbeslaget.
– Det går også an å velge forenklet montering ved å plassere underbeslaget oppå sløyfer og lekter. Da trenger du ikke ta bort så mye, så det er mer praktisk, poengterer Dahlen.

Først rydder Kjetil Dahlen plass til å føre stålpipe opp gjennom yttertaket.

Selve gjennomføringen

Skjær hull i taket – minimum 10 cm større enn stålrøret for å sikre nødvendig avstand til brennbart material – og monter skorsteinsrøret ved å koble det sammen med røret på loftet.
– Det er ikke behov for noe tettemasse i skjøtene, så dette er jo nesten som Lego, sier Dahlen med et smil. Røret bør stikke minst 500 mm over yttertaket for å få montert underbeslag. Og selve pipa bør avsluttes minst 100 cm over yttertaket.

Firkantet hull i undertaket med stålpipe som stikekr opp, og ekstra teip på skjøter mellom vindtetteplater
Dahlen har teipet skjøtene i vindsperreplatene for å være på den sikre siden, og satt på plass stålrøret. Nå er det fram med tettemansjett og tilhørende teip.

Monter tettemansjetten riktig

– Først trekker du tettemansjetten over skorsteinsrøret og ned mot undertaket. Ikke dytt den helt ned, men la den sitte litt opp på røret slik at du får fall ned mot undertaket, forklarer Dahlen. Deretter kapper han til mansjetten slik at han får plass til å teipe den godt fast til undertaket (vindtetteplater) innenfor sløyfer/lekter.

Tettemansjetten er på plass rundt stålrøret, og dekker hele arealet innenfor lekter og sløyfer.
Trekk mansjetten over piperøret. Tilluftskanalen på piperøret ligger ytterst, og er isolert på begge sider.

Så er det tid for å teipe mansjetten fast til underlaget.
– Pass på at du bruker teipen som følger med produktet. Jeg klemmer teipen godt mot undertaket slik at jeg ikke får noen luftbobler, forklarer Dahlen. Hvis pipa plasseres langt ned på taket, bør du føre mansjetten inn under undertaket på oversiden.

Klem teipen godt mot underlaget for å unngå luftbobler.

Deretter teiper han mansjetten fast til stålrøret.
– Jeg teiper den fast litt opp på røret, slik at vann renner vekk i stedet for å samle seg rundt mansjetten, forklarer Dahlen. Hvis mansjetten blir litt buklete noen steder, setter han på ekstra teip for å sikre at eventuelt vann ledes nedover taket.

Fest mansjetten litt opp på pipa, slik at eventuelt vann ledes nedover taket.

Dahlen bruker mansjettstrimlene som kuttes av på endene til en ekstra sikring. Han skjøter dem og legger mansjetten på oversiden av pipa. Deretter fester han den til vindsperreteipen på mønet og klipper til ned mot pipa slik at vann vil ledes vekk.
– Du kan gjøre litt mer enn det som strengt er tatt nødvendig – det har du tid til, mener Kjetil.

Monter underbeslag og overbeslag

Sett på underbeslag:
– Først kapper jeg til underbeslaget slik at det passer med lekter/sløyfer. Så fester jeg det godt til lekter med skruene som følger med, forteller Dahlen. Han legger til at det er viktig å feste underbeslaget godt fordi det stabiliserer resten av beslaget.

Underbeslag behørig skrudd fast i undertaket.

Monter overbeslag:
Før du kan montere overbeslaget, må du tilpasse takstein inn mot underbeslaget på alle sider. Kapp dem til hvis det trengs, slik at du får god understøtte mot resten av beslaget. Så setter du på overbeslaget. Legg gummimembranen på oversiden av beslaget under mønetaksteinene og trekk det over til den andre siden av taket. Så fester du overbeslaget godt til underbeslaget med skruene som følger med. Deretter setter du mønesteinene på plass igjen.

Stålpipe med ooverbeslag som har en gummimebran i overkant. Kjetil Dahlen trekker den over mønet.
Dahlen trekker overbeslaget med gummimebran over mønet, siden pipa er plassert like nedenfor mønet.

Membranen (Wakaflex) i forkant av overbeslaget skal festes godt til taksteinene nedenfor pipa. Hvis takstein eller takplater er våte, må de tørkes opp. Alternativt kan du lime fast membranen med Tec7 eller et annet egnet lim. Når både underbeslag og overbeslag er på plass, monterer du resten av stålpipa: Stålpiperør, teleskopisk firkantbeslag i tre deler, og toppavdekning med pipehatt. Husk å låse fast pipehatten med de to låsebeslagene som er festet i avdekningen.

Se hele prosessen på monteringsvideo

Kjetil Dahlen har montert stålpipe fra Schiedel AS. De har en monteringsvideo som tydelig viser hvordan du vindtetter rundt skorstein, noe som er enda mer viktig med strenge krav til lekkasjetall.

Her kan du se hele tetteprosessen for standardmontering av stålpiper.


Oppdatert 12.01.2017 11:33