Smart oppussing


Sentral styring av utstyr

Hensikt

Redusere energiforbruket ved at utstyr styres slik at de jobber sammen og ikke mot hverandre. Sentral styring av det tekniske utstyret er nødvendig for å oppnå dette.

Kostnadsestimat

  • Installasjon av sentralstyringsanlegg koster 62.500–75.000 kroner.

Estimatet er basert på installasjon av sentralstyring med 6 varmesoner og dimmer/lysstyrer i 3 soner inkludert arbeid og materiell. Prisen er basert på fagpersonens erfaring, men vil variere avhengig av løsning og selskap.

Energiforbruk

  • Tiltaket reduserer energiforbruket med 26 kWh/m²/år.

I eksempelhuset vil dette tiltaket redusere energiforbruket med 4.150 kWh i året.

Hvorfor nå?

Ved oppussing hvor mye av det tekniske utstyret skiftes ut, er det naturlig å tenke på hvordan kunden kan oppnå sentral styring av boligen. Dette kan skje ved hjelp av et panel innfelt i vegg på et egnet sted eller gjennom en app på mobiltelefonen. Sentral styring krever at kunden velger produkter som er klargjort for dette, og at elektriske kurser, sensorer og ledninger for styring legges opp i henhold til ønsket oppdeling.

Ikon for sentralstyring av lys varme og ventilasjon

Viktig å huske

Det finnes enkeltstående styringer som kun er koblet til enheten de styrer (eksempelvis termostat på en ovn) og sentrale systemer der du kan styre alt du ønsker. Enova gir støtte til sistnevnte.


Oppdatert 05.04.2017 11:44