Smart oppussing
— elektrisk anlegg


Skifte eller montere termostater

Hensikt

Redusere energiforbruket ved å oppdele bygget i flere soner som kan ha ulik temperatur. En moderne termostat evner å reagere på små endringer i temperatur, og vil bidra til å holde en jevn temperatur. Termostater som lar seg programmere slik at temperaturen kan senkes om natten og på andre tidspunkt hvor bygget ikke brukes, vil bidra til lavt energiforbruk.

Energiforbruk

  • Tiltaket reduserer energiforbruket med 11 kWh/m²/år.

Hvorfor nå?

Ved utskifting av det elektriske anlegget, har kunden mulighet til å installere effektive og følsomme termostater og givere som gir korrekt temperatur i rommene. Disse termostatene benyttes til å styre varmekilden(e), slik at kunden får jevn temperatur og lavt energiforbruk. Effektstyring av ovner og varmekabler leveres svært ofte. Dette vil være en dårligere løsning enn termostat, da effektstyring gir høyere energiforbruk.

Viktig å huske

Viktig for utførelse av tiltaket

Plassering av temperatursensoren er svært viktig for å få god funksjonalitet. Sensoren må ikke stå direkte over varmekilder og må monteres slik at den ikke er utsatt for direkte sollys.

Plasseringen av sensorene bør heller ikke være slik at den er utsatt for kald luft fra ventilasjonsanlegg eller vindu og dører.

Byggets inndeling og ønsket temperatur i hvert enkelt rom bør planlegges, slik at du kan instrumentere for å oppnå dette.


Oppdatert 14.10.2015 12:48