Skifte vindu i mur- eller betongveggnår du etterisolerer utvendig med puss-system over ca 100 mm tykkelse

Denne løsningen er ikke preakseptert av Sintef, men prosjektert av Multiconsult og brukt på et bygg. Den må prosjekteres spesielt, utføres av spesialister og kan ikke brukes i områder med mye slagregn.


Illustrasjon s kifte Vindu i Murvegg og Etterisolering
Illustrasjon: Multiconsult

Denne løsningen er tilpasset utvendig etterisolering med store isolasjonstykkelser, der vinduet må plasseres utenfor eksisterende vegg. Vinduet kan monteres på en blindkarm festet med braketter på eksisterende vegg slik at det er mulig å løsne vinduene.

Den mest sårbare delen av puss-på-isolasjon-systemene er detaljløsninger rundt vinduene og andre veggåpninger. De grunnleggende prinsippene vi viser her, sikrer totrinns tetting mot inntrenging av vann og luft utenfra.

Du må ha dreneringskammer mellom regnskjerm (dekklist) og fugen innenfor. Du må avslutte sålebenkbeslaget godt ut fra fasadelivet for å unngå skjemmende misfarging. Monter det med oppbrett i spor på sidesmygene. Bare fuging mellom beslag og smyg er ikke en varig løsning.

Tilstandskontroll: Hva må jeg sjekke før jeg kan gå i gang?

 1. Kontroller tilstanden på eventuelt pusslag på fasaden, og bank ned løs puss.
 2. Sørg for avrettet og ren overflate i vindussmyg med jevn glipe mot vinduskarm for å forenkle tettingen mellom karm og vegg.

Hvordan går jeg fram når jeg skal skifte vindu i murvegg når veggen etterisoleres med puss-system?

 1. Sørg for at alle detaljer er prosjektert på forhånd.
 2. Ta nøyaktige mål av de gamle vinduene. Nye vinduer må ha dimensjon som gir plass til blindkarm og fuge mellom karm og vegg på alle sider (ca. 15-20 mm).
 3. Følg eventuell monteringsanvisning fra produktleverandør X. Monter blindkarm og fest den til veggen med festebeslag påmontert.
 4. Monter vinduene til blindkarm i henhold til monteringsanvisning.
 5. Monter isolasjonen på veggen.
 6. Etabler utvendig og innvendig fugetetning mellom karm og blindkarm.
 7. Avslutt sålbenkbeslaget i spor opp under vinduet.
 8. Monter vannbrett og vannbrettbeslag over vinduene.
 9. Utfør puss-på – isolasjon i henhold til anvisning med tilstrekkelige forsterkninger i smyg osv.
 10. For å kunne avslutte pusslaget mot vindu slik figuren viser, må du ha en definert fuge mellom vinduskarm og vegg/smyg.

Oppdatert 18.09.2015 15:17