Skifte vindu i murvegg når du etterisolerer utvendig med puss-system

Denne løsningen er krevende, og du bør være varsom med å velge den i områder med mye slagregn.


llustrasjon: Etterisolering
llustrasjon: Etterisolering. Energisparende tiltak i småhus. SINTEF Byggforsk.

Den mest sårbare delen av puss-på-isolasjon-systemene er detaljløsninger rundt vinduene og andre veggåpninger. De grunnleggende prinsippene vi viser her,  sikrer totrinns tetting mot inntrenging av vann og luft utenfra.

Du må ha dreneringskammer mellom regnskjerm (dekklist) og fugen innenfor. Du må avslutte sålebenkbeslaget godt ut fra fasadelivet for å unngå skjemmende misfarging. Monter det med oppbrett i spor på sidesmygene. Bare fuging mellom beslag og smyg er ikke en varig løsning.

Tilstandskontroll: Hva må jeg sjekke før jeg kan gå i gang?

  1. Kontroller tilstanden på eventuelt pusslag på fasaden, og bank ned løs puss.
  2. Sørg for avrettet og ren overflate i vindussmyg med jevn glipe mot vinduskarm for å forenkle tettingen mellom karm og vegg.

Hvordan går jeg fram når jeg skal skifte vindu i murvegg når veggen etterisoleres med puss-system?

  1. Kontroller at leverandørens løsning er i henhold til teknisk godkjenning og tåler de lokale klimapåkjenningene på stedet.
  2. Sørg for at alle detaljer er prosjektert på forhånd.
  3. Følg monteringsanvisningen fra produktleverandør.
  4. For å kunne avslutte pusslaget mot vindu slik figuren viser, må det være en definert fuge mellom vinduskarm og vegg/smyg.

Oppdatert 18.09.2015 10:34