Skifte vindu i trevegg: Utvendig etterisolering

Hvis du skifter vinduer når du etterisolerer, kan du plassere vinduene mest mulig gunstig i veggen. Samtidig kan du gjøre det lett å få til vann- og lufttetting rundt vinduene.


Illustrasjon: SINTEF Byggforsk.

Nye vinduer bør tilfredsstille kravene i Norsk dør og vinduskontroll (NDUK). Når du etterisolerer utvendig og skifter vinduer samtidig, bør du flytte vinduene ut for opprettholde vindussmyg og dermed bevare mest mulig av det opprinnelige fasadeuttrykket.

Hvor langt inn bør jeg plassere vinduene?

Nye vinduer bør plasseres i veggen med samme avstand til utvendig kledning som tidligere.

Når vinduene plasseres helt ut mot kledningen, oppstår det kuldebro og ekstra varmetap. Den best plasseringen i forhold til varmetap er 3-4 cm innenfor vindsperresjiktet. Det betyr bredere bunnfuge, som igjen får konsekvenser for karmstørrelsen.

Hvis du plasserer vinduet et stykke inn i veggen, må du legge membran under vannbrettbeslaget for å hindre vannlekkasjer inn i veggen.

Hvordan bør jeg tette rundt vinduet?

Bruk prinsippet med to-trinns tetting for utvendig tetting av alle vindus- og dørfuger. På utvendig side kan du for eksempel bruke bunnfyllingslist og fugemasse (til lufttetning).

Utenfor lufttetningen må du ha en regnskjerm, for eksempel dekklist av valgfritt materiale. Du må også ha et drenert hulrom mellom lufttetningen og regnskjermen, minst 6 mm stort.

Innenfor den lufttette fugen monterer du isolasjonsremser av mineralull, og innvendig tettesjikt av bunnfyllingslist og fugemasse eller klemt dampsperre.

Tilstandskontroll: Hva må jeg sjekke før jeg kan gå i gang?

1. Sjekk at losholter og andre konstruksjoner i tilknytning til det eksisterende vinduet ikke har skader eller tegn til tidligere lekkasjer. Du må skifte ut fuktskadde materialer.

Hvordan går jeg fram når jeg skal etterisolere utvendig og bytte vinduer?

1.     Ta nøyaktige mål av de gamle vinduene. Nye vinduer må ha dimensjon som gir plass til en monterings / tettefuge mellom karm og vegg på alle sider (ca 8-15 mm).

2.     Lag utforing for vinduene når du lager utforingen for ny isolasjon på veggen.

3.     Ta ut eksisterende vindu etter at ny isolasjon og vindsperre er på plass.

4.     Monter vannbrett og vannbrettbeslag over vindu.

5.     Fest vindsperra på veggen, og klem den godt fast mot utforingen rundt vindu.

6.     Monter vannbrett og membran med sideoppbrett under vinduet.

7.     Monter nytt vindu i riktig posisjon i veggen og fest vinduet med skruer.

8.     Fyll monteringsfugen med isolasjon.

9.     Legg i bunnfyllingslist og fugemasse.

10.  Monter vannbrettbeslag under vinduet.

11.  Monter utlekting og kledning på veggen.

12.  Monter eventuelle dekklister rundt vinduet

Når arbeidet er ferdig, bør du sjekke tilstanden på de innvendige vindusfugene og at tettheten rundt vinduene er god. Du kan enkelt sjekke dette med røykampuller og avtrekksventilasjon som går for fullt, eller du kan termografere ved undertrykk.


Oppdatert 18.09.2015 10:57