Slik hindrer du luftlekkasjer

For å klare de nye energikravene i TEK10 til luftlekkasjer er det viktig å tette godt rundt gjennomføringer og i overgangen mellom bygningsdeler. Her får du praktiske råd til hvordan.


Tor Helge Dokka
Tidligere seniorforsker i SINTEF Byggforsk viser deg hvordan du kan forhindre luftlekkasjer i en serie med filmer som ble produsert i forbindelse med "Hold tett" - en kampanje i regi av Lavenergiprogrammet og Enova.

Slik tetter du grunnmuren

En grunnmur bygget opp av lettklinkerblokker har en veldig åpen struktur og kan derfor ha store luftlekkasjer. For å tette denne grunnmuren er det nødvendig å slemme eller pusse murveggen.

Slik tetter du grunnmur laget av lettklinkerstein

Tetting mellom mur og tre

Tetting mellom grunnmuren og ytterveggen er en kritisk detalj for å klare kravene til luftlekkasjer i både passivhus og etter de nye energikravene som trådte i kraft 1. januar 2016.

Tetting mellom grunnmur og yttervegg

Tetting rundt gjennomføringer

I denne filmen får du praktiske råd til hvordan du kan tette rundt gjennomføringer av kanaler og rør.

Tetting rundt gjennomføringer

Tetting i overgangen mellom yttertak og yttervegg

Et spesielt kritisk punkt når det gjelder luftlekkasjer er i overgangen mellom yttertak og yttervegg. Her får du praktiske råd til hvordan du kan gjøre dette.

Tetting i overgangen mellom yttertak og yttervegg


Oppdatert 31.08.2016 09:56

Lufttetthet og luftlekkasjer i bygg


  • God lufttetthet er viktig for å få et energieffektivt bygg
  • For å klare kravet til luftlekkasjer er det viktig at både dampsperren og vindsperren er tett.
  • Dersom det er et hull i dampsperren vil den varme luften inne i bygget sive ut i konstruksjonen. Dette kan gi kondens.
  • Vindsperra skal være diffusjonsåpen i tillegg til å være vindtett. Dette betyr at den ene siden av vindsperra skal slippe fuktigheten ut av veggen, mens den andre siden skal holde kald luft ute.