Slik kan du etterisolere etasjeskillere ned mot kjeller

Etasjeskillere kan du isolere fra oversiden eller fra undersiden.


etterisolering av etasjeskiller
I dette huset ble etasjeskilleren etterisolert fra undersiden etter at eieren hadde fjernet gammel stubbeloftsleire. Foto: Hilde Kari Nylund

Hvis du etterisolerer på undersiden, oppnår du flere fordeler:

 • Du bryter de fleste kuldebroer og luftlekkasjer.
 • Eksisterende konstruksjon blir liggende på varm side av isolasjonen, og er derfor ikke utsatt for fukt. Da blir det heller ikke så viktig å gjøre grundige analyser av eksisterende konstruksjon.
 • Med utvendig løsning slipper du å stjele høyde i rommet, og du kan gjøre jobben mens bygget brukes omtrent som normalt.

Men det gir også noen ulemper å etterisolere på undersiden:

 • Du stjeler romhøyde i rommet.
 • Det vil senke temperaturen i rommene under, og da vil relativ luftfuktighet øke.

Tre tips når du etterisolerer etasjeskiller på undersiden

 1. Sørg for at kjelleren har tilstrekkelig ventilasjon
 2. Bruk isolasjon som tilfredsstiller brannkravene for din bygning. Bruk produkter som har teknisk godkjenning.
 3. Du bør ikke legge treverk direkte mot eksisterende betongkonstruksjon. Da kan det oppstå kondens der, og det kan gi skader. Hvis du bruker tilfarere av tre i isolasjonen, må du skille dem fra betongen med hard isolasjonsplate.

Innvendig isolering på oversiden

Hvis du velger å etterisolere innvendig, har det flere fordeler:

 • Du unngår å stjele romhøyde i kjelleren.
 • Du trenger ikke bruke stillasje.
 • Som regel unngår du fare for fukt i byggeprosessen.
 • Du kan kombinere jobben med å skifte gulv, og det vil bidra til å dempe trinnlyd.
 • Nytt gulv brukes som føringsvei for el og annet.

Men det er flere ulemper ved innvendig isolering:

Innvendig løsning bryter ikke kuldebroer og eventuelle luftlekkasjer.

 • Det vil senke temperaturen i kjeller og eksisterende konstruksjon.
 • Romhøyden i overliggende rom betyr at du som regel bare kan få inn noen få cm isolasjon, og da får du ikke så stor effekt.
 • Løsningen stjeler romhøyde i overliggende rom, og det å heve gulvet gir ofte konflikt med dører. Derfor bør du bare etterisolere etasjeskillere innvendig i forbindelse med omfattende innvendig ombygging.

Tips når du etterisolerer etasjeskillere innvendig

 • Ikke legg treverk direkte mot eksisterende betongkonstruksjon. Da kan det oppstå kondens der, og det kan gi skader. Hvis du bruker tilfarere av tre i isolasjonen, må du skille dem fra betongen med hard isolasjonsplate.

[Formstack id=2655302 viewkey=4t32BE1okh]


Oppdatert 05.04.2017 11:32