Slik kan du etterisolere flate tak av armert betong

Du kan velge å isolere både på oversiden og på undersiden av betongkonstruksjonen for flate tak.


Fordelene med å isolere på oversiden:

 • Du slipper inngrep i bruksarealer.
 • Det bryter kuldebroer ved innvendige vegger.
 • Eksisterende konstruksjon blir liggende på varm side av isolasjonen slik at den ikke berøres.
 • Eksisterende takisolasjon og taktekking skiftes ut.
 • Du kan gjøre arbeidene mens bygget brukes nesten som normalt.

Ulempene med å isolere på oversiden:

 • I noen tilfeller må du øke gesimshøyden for å etterisolere fra oversiden, og dette kan stride mot reguleringsbestemmelser.
 • Du trenger stillas når arbeidene gjøres utenfra, og dette fordyrer prosjektet.
 • Du bør kanskje bygge under telt for å unngå byggfukt .

Tre tips når du skal etterisolere flate betongtak på oversiden

 • Bruk anerkjent takbelegg med teknisk godkjenning
 • Etterisoler kombinert med andre innvendige arbeider som nye gulv
 • Hvis betongtaket har oppforet tretak med isolasjon, bør du rive tretaket og erstatte det med kompakttak. Du bør ikke øke isolasjonsmengden i tretaket, for dette gir ofte fuktskader på grunn av for lite ventilasjon.

Isolering på undersiden

Hvis du velger å etterisolere flate betongtak på undersiden, oppnår du flere fordeler:

 • Du trenger ikke å heve gesimshøyden.
 • Du kan gjøre jobben innenfra uten å bruke stillas.
 • Dessuten trenger du ikke ny taktekking.

Men metoden har også flere ulemper:

 • Den senker temperaturen på eksisterende konstruksjon, og det kan gi fare for kondens på innsiden av betongtaket. Du bør ikke velge denne metoden hvis taket inneholder organiske materialer.
 • Isolering på undersiden redusere takhøyden i rommene under.
 • Det vil forsterke kuldebroer.
 • Siden du må gjøre jobben på innsiden, blir det vanskelig mens bygget er i bruk.

Tips når du skal etterisolere flate betongtak på undersiden

 • På undersiden bør du ikke bruke mer enn halvparten av isolasjonsmengden du har på oversiden, for å unngå kondens på innsiden av betongkonstruksjonen.
 • Ikke legg treverk direkte på innsiden av eksisterende betongkonstruksjon. Da kan det oppstå kondens der, og det kan gi skader. Hvis du bruker trelekter i isolasjonslaget, må du skille dem fra betongen med hard isolasjonsplate.

Oppdatert 11.01.2018 14:42