Slik kan du etterisolere flate tak av armert betong

Du kan velge å isolere både på oversiden og på undersiden av betongkonstruksjonen for flate tak.


Fordelene med å isolere på oversiden er at

 • Du slipper inngrep i bruksarealer.
 • Det bryter kuldebroer ved innvendige vegger.
 • Eksisterende konstruksjon blir liggende på varm side av isolasjonen slik at den ikke berøres.
 • Eksisterende takisolasjon og taktekking skiftes ut.
 • Du kan gjøre arbeidene mens bygget brukes nesten som normalt.

Fordyrende stillas

Ulempene med å isolere på oversiden er at

 • I noen tilfeller må du øke gesimshøyden for å etterisolere fra oversiden, og dette kan stride mot reguleringsbestemmelser.
 • Du trenger stillas når arbeidene gjøres utenfra, og dette fordyrer prosjektet.
 • Du bør kanskje bygge under telt for å unngå byggfukt .

Tre tips når du skal etterisolere flate betongtak på oversiden

 1. Bruk anerkjent takbelegg med teknisk godkjenning
 2. Etterisoler kombinert med andre innvendige arbeider som nye gulv
 3. Hvis betongtaket har oppforet tretak med isolasjon, bør du rive tretaket og erstatte det med kompakttak. Du bør ikke øke isolasjonsmengden i tretaket, for dette gir ofte fuktskader på grunn av for lite ventilasjon.

Isolering på undersiden

Hvis du velger å etterisolere flate betongtak på undersiden, oppnår du flere fordeler:

 • Du trenger ikke å heve gesimshøyden.
 • Du kan gjøre jobben innenfra uten å bruke stillas.
 • Dessuten trenger du ikke ny taktekking.

Men metoden har også flere ulemper:

 • Den senker temperaturen på eksisterende konstruksjon, og det kan gi fare for kondens på innsiden av betongtaket. Du bør ikke velge denne metoden hvis taket inneholder organiske materialer.
 • Isolering på undersiden redusere takhøyden i rommene under.
 • Det vil forsterke kuldebroer.
 • Siden du må gjøre jobben på innsiden, blir det vanskelig mens bygget er i bruk.

Tips når du skal etterisolere flate betongtak på undersiden

 1. På undersiden bør du ikke bruke mer enn halvparten av isolasjonsmengden du har på oversiden, for å unngå kondens på innsiden av betongkonstruksjonen.
 2. Ikke legg treverk direkte på innsiden av eksisterende betongkonstruksjon. Da kan det oppstå kondens der, og det kan gi skader. Hvis du bruker trelekter i isolasjonslaget, må du skille dem fra betongen med hard isolasjonsplate.

[Formstack id=2655315 viewkey=4t32BE1okh]


Oppdatert 05.04.2017 11:43