Slik kan du etterisolere trebjelkelag mot kaldt loft

Å etterisolere trebjelkelag på oversiden er det billigste, enkleste og mest effektive etterisoleringstiltaket du kan velge. Du kan etterisolere trebjelkelag på oversiden eller i selve bjelkelaget ved å blåse inn isolasjon eller skifte ut stubbloftsfyll.


Snekker Otto viser deg hvordan du enkelt kan etterisolere loftet ditt. Noen centimeter ekstra isolasjon kan spare deg flere tusenlapper i året - samtidig tjener miljøet på din investering! Les mer på www.enovaanbefaler.no

Isolering på oversiden av trebjelkelaget

Hvis du velger å etterisolere på oversiden, oppnår du flere fordeler:

 • Du slipper inngrep i bruksarealer; isolasjonen kan enkelt rulles ut.
 • Kuldebroer ved innvendige vegger brytes.
 • Eksisterende himling blir ikke påvirket fordi den blir liggende på varm side av isolasjonen.
 • Du kan gjøre jobben mens bygget brukes nesten som normalt.
 • Dette regnes som det billigste, enkleste og mest effektive etterisoleringstiltaket du kan velge.

Samtidig er det noen ulemper ved å etterisolere trebjelkelag på oversiden:

 • Du må rive gulv på loftet (hvis det finnes), eller isolere oppå gulvet. Da må du legge nytt gulv hvis loftet skal brukes.
 • Temperaturen på loftet synker betydelig. Da kan du få soppdannelse hvis du ikke sørger for tilstrekkelig luft- og damptetting mot oppvarmet rom, og lufting av loftet.

Vær oppmerksom på at dersom loftet skal brukes som lagringsplass, må du legge fast gulv for å ikke skade isolasjonen. I så fall må du sørge for oppføring av det gamle gulvet og sørge for at loftet fortsatt er ventilert.

Fire tips når du skal etterisolere trebjelkelag på oversiden

 1. Bruk dampåpen isolasjon og dampåpent tregulv
 2. Dimensjoner lufting på loftet etter anbefalinger fra Sintef Byggforsk, ikke tett eksisterende lufting.
 3. Følg med på spesielt kalde flater og konstruksjoner med stor varmekapasitet, for eksempel teglpiper. De kan være utsatt for kondens ved spesielle forhold, og du må sikre at eventuell kondens ikke renner ned i bjelkelag.
 4. Husk lufttetting og unngå luftlekkasjer opp gjennom utett bjelkelag.

Isolering i bjelkelaget

Hvis du velger å blåse inn isolasjon eller skifte ut stubbeloftsfyll i bjelkelaget, oppnår du flere fordeler:

 • Du slipper inngrep i bruksarealer.
 • Du bryter kuldebroer ved innvendige vegger.
 • Eksisterende himling blir ikke påvirket fordi den blir liggende på varm side av isolasjonen.
 • Du kan etterisolere mens bygget brukes nesten som normalt.
 • Du trenger ikke ta av høyden i underliggende rom eller på loft.

Ulempen med denne metoden er at:

 • Den monner ofte lite, og derfor bør du gjøre dette i tillegg til å etterisolere på oversiden av etasjeskillere.
 • Den kan den være arbeidskrevende i forhold til gevinsten, og  i eldre bygg er ofte slik etterisolering allerede gjort.

 

Tre tips til isolering i bjelkelaget

 1. Bruk mineralull. Du kan eventuelt kan blåse inn mineralull hvis etasjeskilleren ikke har fyll som må fjernes. (En mulighet er å suge dette ut).
 2. Pass på at vekten av isolasjonen ikke blir for stor, og sørg for at underliggende himling har tilstrekkelig bærekapasitet.
 3. Bruk dampåpne materialer.

Oppdatert 11.01.2018 14:14