Slik sorterer du byggavfallet

Godt sortert byggavfall sparer deg for penger, så gode rutiner er nyttig også på små byggeplasser. Sekkeløsninger er en god start.


Med farlig avfall har du ikke noe valg; du skal alltid kartlegge hva du har og sortere det ut. Farlig avfall skal ikke blandes med annet avfall.

Les mer:

Slik håndterer du farlig avfall på byggeplass

God sortering gir god økonomi

– Jo flinkere du er til å sortere avfall på byggeplass, jo rimeligere er det å bli kvitt avfallet, poengterer Pål Smits, administrerende direktør hos Lindum, en avfallsaktør i Drammen-regionen

Å levere alt avfall blandet i én container og overlate jobben til avfallsmottaket, er dyrt. Dreier deg som et nytt bygg over 300 m2 eller dersom du rehabiliterer  eller river mer enn 100 m2, er det heller ikke i tråd med Byggteknisk forskrift (TEK 17).

– Dessuten bør du for eksempel unngå å blande papp og papir med annet avfall. Da kan det bli tilgriset, og du får ikke levert det som ren papp, opplyser Smits.

 

Se veiledningen til aktuelle kapitler i Byggteknisk forskrift (TEK 17) her:

§ 9 – 6 Avfallsplan

§ 9 – 8 Avfallssortering 

 

 

For mange avfallsfraksjoner er sekker en god løsning, spesielt på små byggeplasser med begrenset plass til containere. Sekker finnes fra ca 160 liter og oppover. iSEKK (i Oslo, Bergen og Stavanger) og SmartBag (RagnSells) er to kjente leverandører, men mange lokale avfallsselskap tilbyr også slike løsninger. Foto: Hilde Kari Nylund

En sekk eller beholder per fraksjon

For mange avfallsfraksjoner er sekker en god løsning, spesielt på små byggeplasser med begrenset plass til containere. Sekker finnes fra ca 160 liter og oppover. iSEKK (i Oslo, Bergen og Stavanger) og SmartBag (RagnSells) er to kjente leverandører, men mange lokale avfallsselskap tilbyr også slike løsninger.

– Du bør kanskje ha fem til ti sekker til ulike fraksjoner. De må skiftes ut etter hvert som de blir fulle – spesielt i byområder hvor det er vanskelig å bruke containere, sier Smits. Også farlig avfall som kabler (EE-avfall) eller tomme malingsspann kan sorteres i sekker.  Avfallstyper du har lite av, kan du sortere i små beholdere.

Malingsspann med rester av maling skal leveres som farlig avfall.

 

 

Det oppstår ulike typer avfall i de ulike fasene av et byggeprosjekt. Denne oversikten kan hjelpe deg med å planlegge hvor mange beholdere eller sekker du trenger når. Kilde: byggemiljo.no

Det finnes løsninger for alle byggeplasser

Utfordringen for mindre entreprenører er først og fremst å venne seg til å sortere, om vi skal tro Rune Jahnsen i Norsk Gjenvinning.

– Du kan gjerne skylde på plass, men det finnes utstyr som tilrettelegger for alle byggeplasser. Er det trangt, har vi kraner slik at det kan være sekkesystem inne hos kunden, forklarer han. Norsk Gjenvinning tilbyr sekkeløsning fra iSEKK, og sekkene kan samles i containere fra 5 m3 til 35 m3.

– Det finnes noe for alt, fastslår Jahnsen.

Styr unna sorte sekker

Han anbefaler også å unngå sorte sekker til avfall. Det bidrar til feil sortering, og stadig flere gjenvinningsstasjoner forbyr sorte sekker.

– Med transparente sekker er det lett å se hva innholdet er, poengterer Jahnsen.

Prisøkning på usortert avfall har vært med på å forbedre kildesortering, mener Henrik Øvrum, fagansvarlig farlig avfall i Romerike avfallsforedling (RoAf). Men det er mer å hente.

– Legg til rette for gode og oversiktlige sorteringsløsninger, og krev at underleverandører skal sortere riktig, anbefaler Øvrum. Det er smart å starte med løsninger for de avfallstypene du har mest av.

 

Hold det tørt, og skill ut avfall du kan levere gratis eller få betalt for

– Merk beholdere med type avfall, og oppbevar alt avfall tørt. Du betaler nemlig per kilo, poengterer miljøansvarlig Ingunn Saga i WSP. Hun holdt foredrag om dette på fagtreffene Lavenergiprogrammet og DiBK arrangerte i høst . Saga anbefaler også å skille ut avfall du kan levere gratis. Blant annet gjelder det bølgepapp, plastemballasje og EE-avfall (som er farlig avfall og uansett skal leveres for seg).

Noen typer avfall kan du også få betalt for hos store avfallsoperatører som Norsk Gjenvinning eller Ragn Sells. For eksempel gjelder det metall, bølgepapp og plastfolie. Da må avfallet som regel være helt rent og ikke blandet med annet avfall når du leverer.

 

 

 

5 gode råd for sortering av byggavfall

  1. Bruk små beholdere eller sekker til hver fraksjon
  2. Merk beholderen med type avfall
  3. Oppbevar avfallet tørt, du betaler per kilo
  4. Sorter ut avfall som er gratis å levere
  5. Lever avfallet til godkjent mottak selv, eller inngå avtale om å få det hentet

Oppdatert 21.12.2017 11:26

Lover og forskrifter om avfall


  • Forurensningsloven §7 – unngå forurensning
  • Avfallsforskriften §11 – hvordan farlig avfall skal håndteres
  • Byggteknisk forskrift §9-5 til §9-9 – hvordan byggavfall skal håndteres
  • Saksforskriften §12-4d – beskriver ansvarlig utførendes ansvar for avfall