Slik unngår du fukt i vegger og tak

Fukt i veggen kan komme både fra innsiden og utsiden av huset, og gi muggvekst og råteskader. Hvordan oppstår fukt i veggen og hva må du gjøre for å hindre fuktproblemer?


Bilde av råte og tømmersopp
Råtseskader i gulvet. Foto: www.mycoteam.no

Hvis det er sprekker og hull i dampsperra, vil den varme, fuktige lufta lekker ut gjennom veggen.  Luftlekkasjene blir større jo større hull og sprekker vi har, og jo større trykkforskjell det er mellom innsiden og utsiden av veggen.

Hold tett – unngå luftlekkasjer !

For å hindre at varm, fuktig luft innenfra kommer ut i ytterveggen, bruker vi en diffusjonstett dampsperre. Den hindrer at fuktig luft trenger inn i konstruksjonen.

Derfor trenger du damsperre og vindsperre

Det er også viktig å tette godt rundt alle gjennomføringer i veggen slik som hull til ventilasjonsrør og elektrorør. For at elektrikere skal slippe å lage hull i dampsperra kan du bygge veggen slik at de kan trekke elektrorør og montere bokser på innsida av dampsperra.

Les mer om hva du må passe på når du bygger en yttervegg

Utettheter øverst i ytterveggen eller yttertaket skaper størst problemer med fukttransport ut i veggen, fordi trykkforskjellene er størst her. Det å få til tette sjikt i overgangen mellom yttervegg og tak kan være utfordrende. En god løsning er undertak rundt takutstikket.

Få praktiske råd til hvordan du unngår luftlekkasjer – se filmer her

Kondens inne i en vegg kan gi råteskader

Luft inneholder alltid noe fuktighet i form av vanndamp. Jo varmere lufta er, jo mer fuktighet kan den ta opp. Ved en gitt temperatur er det en øvre grense for hvor mye vanndamp lufta kan inneholde. Hvis vi tilfører mer vanndamp enn dette, kan ikke lufta holde på den – og noe av vanndampen vil kondensere til vanndråper.

Siden varm luft inneholder mer fuktighet enn kald luft, vil vanndampen i lufta kondensere til vanndråper når den avkjøles. Når dette skjer, sier vi at temperaturen har nådd duggpunktet. Jo mer fuktighet lufta inneholder, jo raskere vil den nå duggpunktet når den avkjøles. Inni en vegg kan kondens gi råteskader og muggvekst på organiske materialer som bindingsverk i tre og papp.

Passivhus har mer isolasjon enn andre bygg.  Jo tykkere isolasjonen er, jo lengre tid tar det før den tørker dersom den blir fuktig. Desto viktigere er det å være nøyaktig og tette passivhus godt. God tetthet er viktig både for å få et godt inneklima og for å hindre at unødvendig varmetap gjennom veggen.

 

Se hva som skjer inne i veggen

I filmen nedenfor kan du se hva som skjer med den fuktige luften som er inne i bygget. Du lærer også hva viktige begreper som kondens, duggpunkt og skorsteinseffekten betyr. (Husk å skru på lyden)

 

Slik unngår du fukt i vegger og tak

Fuktighet transporteres på ulike måter

Fuktighet kan bevege seg i veggen på flere måter, og transport av fuktighet og luft henger nøye sammen. Diffusjon og konveksjon er to viktige former for fukttransport.

Diffusjon

Diffusjon oppstår fordi molekyler alltid er i bevegelse. De vil flytte seg fra områder med høy konsentrasjon (mye vanndamp) til områder med lav konsentrasjon. Et velkjent eksempel på diffusjon er når noen slipper en fis og den vonde lukta sprer seg i rommet.

Konveksjon

Med konveksjon transporteres vanndampen via luftstrømmer. Luftstrømmer kan oppstå når det er forskjeller i lufttrykk, på samme måte som når vi slipper lufta ut av et dekk. I bygninger kan vi få forskjellige lufttrykk inne og ute både på grunn av vind, vifter inne og skorsteinseffekten du fikk høre om i filmen. Luftstrømmer gjennom en vegg kan transportere mye mer fuktighet enn diffusjon, og derfor er det viktig å unngå luftlekkasjer

 

Illstrasjon av et hus med kalde og varme luftsstrømmer

Skorsteinseffekten

Skorsteinseffekten oppstår når det er forskjellig temperatur på lufta inne og ute. Varm luft er lettere enn kald, og den vil derfor stige og presse mot taket og øverste del av veggen. Da blir lufttrykket øverst i bygget høyere enn ute. Jo høyere bygningen er, jo større trykkforskjell kan vi få vi på grunn av skorsteinseffekten. Den blir også større når det er mye varmere inne enn ute

teknisk tegning av undertak rundt takutstikk
Slik unngår du utettheter mellom yttervegg og tak: Før undertaket rundt takutstikket og inn på veggen. Avsluttes med en klemt omleggsskjøt mot vindsperren. Klikk på bildet for å forstørre det.
Illustrasjon: SIntef Byggforsk.

Test deg selv! Hva kan du om fukt?


Oppdatert 12.05.2016 13:31