Hensikt

Solskjerming er viktig for å unngå at det blir for varmt inne. Et bygg med kjølesystem vil spare energi ved å montere solskjerming. For bygg uten kjøling vil god solskjerming bidra til et bedre inneklima. Varmen fra sollyset varmer da ikke opp bygget i samme grad og overtemperatur unngås. Solskjerming kan også benyttes aktivt om vinteren for å redusere varmetapet fra bygget.

Kostnadsestimat

  • Kostnad: 5.800–7.000 kr/stk.

Estimatet er basert på installasjon av persienner med samlet g-verdi for vindu og solskjerming på 0,05. Priser innhentet fra leverandør.

I eksempelhuset koster det 81.000–98.000 kroner å montere solskjerming.

Energiforbruk

Solskjerming er ikke et energitiltak, men et komforttiltak.

Hvorfor nå?

Det er naturlig å vurdere solskjerming samtidig som kunden skifter vindu, fordi solskjerming kan være en integrert del av selve vinduet. Solskjerming finnes både som passive og aktive løsninger. Passive løsninger er for eksempel solfilm på glass. Aktive løsninger er permanent solskjerming som monteres over eller på siden av vinduet. De fleste systemer av aktive løsninger finnes som både manuelle og automatiske varianter. Solskjerming med innvendige persienner eller gardiner har den ulempen at mye av varmen vil komme på innsiden av vinduet. De har dermed mindre effekt enn utvendig solskjerming.

Det finnes en rekke varianter av utvendig solskjerming i form av gardiner (screen), persienner og markiser. Enkelte vindusleverandører kan også levere vindu med solskjerming innebygd mellom glassene. Utvendig solskjerming anbefales, helst med automatisk styring, da det gir best virkning.

Aktiv bruk av solskjerming kan bedre komfort og redusere energiforbruket betydelig. Utvendig og innvendig solskjerming kan reguleres, slik at boligen får en dynamisk fasade som holder sola ute når det er varmt inne og slipper den inn ved behov.

Solskjerming kan også brukes som nattisolasjon. En alminnelig utvendig solskjerming reduserer varmeutstråling dersom den er nede om natten. Det finnes både utvendige og innvendige løsninger med betydelige varmeisolerende egenskaper. Riktig valg av innvendig honeycomb solskjerming kan for eksempel redusere varmetapet fra et vindu med U-verdi 2,7 til 1,3 W/m²K når den er nede om natten. Det er også mulig å kombinere permanent solskjerming med solceller eller solvarmeanlegg. De fleste utendørsløsningene for solskjerming kan benyttes om natten for å redusere strålingstap.

Viktig å huske

Det er ikke sikkert at alle vindu trenger solskjerming. Det avhenger av bruksområde for rommet på innsiden av vinduet, samt hvilken himmelretning vinduet er vendt mot. Vindu mot sørvest, sør og sørøst har mest solinnstråling og er viktigst å skjerme.

Henvisninger

Det forutsettes at man følger leverandørens monteringsanvisning.

Se også SINTEF Byggforsk Kunnskapssystemer


Oppdatert 22.10.2015 21:21