Smart oppussing
— tilbygg/påbygg


Soneinndeling ved endring av planløsning

Hensikt

Energisparing ved at boligen deles inn i soner. Disse sonene kan styres slik at de har forskjellig temperatur, luftmengde i ventilasjon og belysning avhengig av behovet.

Hvorfor nå?

Et påbygg eller tilbygg kan være en god anledning til å se på hvordan boligen kan deles inn i soner. Det går da an å differensiere mellom hvilke soner som varmes opp til normal innetemperatur og hvilke soner som kan holde lavere temperatur. Installasjon av en dør eller skyvedør, slik at rom og soner kan stenges av, er en lav merkostnad som kan gi store besparelser.

Viktig å huske

Viktig å si til kunden

Soneinndeling ved at soner stenges av med en dør vil gi mulighet for å skille bruken av bygget på en god måte. Kunden kan se på TV i stua samtidig som det er mulig å lese bok eller høre på radio i påbygget.
Kunden vil oppnå energisparing ved at energiforbruket reduseres i de sonene av bygget som ikke benyttes. Disse sonene vil kunne ha en redusert innetemperatur, lavere luftmengder i ventilasjonen og ha lyset avslått.

Viktig informasjon til håndverker

Velg dør mellom sonene som har gode egenskaper med hensyn til:

  • støydemping
  • lufttetthet
  • temperaturisolering

Dette vil sikre at de forskjellige sonene kan ha forskjeller i lydnivå, temperatur og ventilasjon.

Viktig for utførelse av tiltaket

Hver sone må ha mulighet for individuell styring av temperatur (egen termostat), ventilasjon og luftventiler og belysning for å oppnå energibesparelse.

Henvisninger

Se SINTEF Byggforsk kunnskapssystemer


Oppdatert 14.10.2015 17:02