Sperretak med dampåpent undertak: Innvendig etterisolering

Når du skal bytte taktekning og undertaksbelegg og ikke kan øke takhøyden, kan du etterisolere innvendig.


Illustrasjon av Sperretak med dampåpent
Tverrsnitt innvendig etterisolering av sperretak med henholdsvis 50+50, 100 og 50 mm isolasjon. Illustrasjon: SINTEF Byggforsk

Denne metoden krever at du gjør arbeid både utvendig på tak og innvendig. Du legger ny diffusjonsåpent undertaksbelegg på eksisterende taktro. Den fungerer også som kombinert undertaksbelegg og vindsperre.

Ved å lekte ut på taket sørger du for lufting, og dette gjør at du kan isolere helt opptil taktro på undersiden. Når du bruker kombinert undertak og vindsperre, er det svært viktig at du monterer dampsperren korrekt. Hvis avstanden mellom sperrene er for stor, etablerer du separate spikerslag for å feste himling.

Kan jeg gjøre dette for alle sperretak med dampåpent undertak?

Du kan ikke velge denne løsningen for undertak av spon eller diffusjonstette treplater. Løsningen er mindre robust enn løsninger med separat undertaksbelegg  på takbro og vindsperre.

Hvor mye bedre blir U-verdien i taket?

·       Etterisolert med 200 mm isolasjon: 0,22 W/m²K

Disse U-verdiene forutsetter ny isolasjon med λ=0,037 W/K, og gammel isolasjon med λ=0,047 W/K

 

Hvordan går jeg fram for å etterisolere slike tak innvendig? 

Fra utsiden:

1.     Ta av eksisterende taktekning, lekter, sløyfer og undertakspapp.

2.      Monter kombinert undertaksbelegg og vindsperre direkte over isolasjonslaget.

3.      Monter 36 mm sløyfer (for taklengde > 7 m bør du øke til 48 mm) som klemmer skjøtene i undertaksbelegget.

4.     Monter lekter og taktekning.

5.     Sørg for god lufting ved takfot og ved møne eller i gavlvegg.

6.     Monter takrenner med mulighet for lufting mellom renne og forkantbord

 

Fra innsiden:

7.     Fjern himling og gammel isolasjon.

8.     Avslutt vindsperresjiktet minimum 200 mm over ferdig isolasjonsoverflate på loftshimlingen.

9.     Monter vindsperre fra innsiden mot overgangen til takutstikk.

10.  Monter isolasjon mellom sperrene, helt opptil undertak.

11.  Monter nedfôring under sperrene slik at total isolasjonstykkelse blir 250 mm.

12.  Monter dampsperre og sørg for at alle skjøter klemmes.

13.  Fôr gjerne ut 48 mm krysslekter innvendig som gir plass til ytterligere isolasjon. Dette beskytter dampsperresjiktet og gjør det mulig å bygge inn elektrisk anlegg uten å ta hull på dampsperren.

14.  Monter klemlekter og himling.

[Formstack id=2655290 viewkey=4t32BE1okh]


Oppdatert 05.04.2017 11:28