Sperretak med lufting og isolering: Utvendig etterisolering

Denne metoden er aktuell hvis du skal skifte taktekkingen. Du bør beskytte taket mot nedbør i byggetiden.


Illustrasjon av innvendig etterisolering av sperretak
Utvendig etterisolering av sperretak. a) Overgang ved takfot. b) Tverrsnitt av etterisolert sperretak. Illustrasjon: SINTEF Byggforsk.

Fordi du bare gjør arbeid på utsiden, endrer du ikke loftsrommet – men utvendig takhøyde øker.
Du kan med fordel beholde eksisterende sløyfer og undertak som tekning i byggeperioden.

Hvor mye bedre blir U-verdien i taket?

Eksisterende 200 mm isolasjon etterisolert med 100 mm isolasjon: 0,15 W/m²K

Det forutsetter ny isolasjon med λ =0,037 W/K, og gammel isolasjon med λ =0,047 W/K

Hvordan går jeg fram for å etterisolere taket utvendig?

1.     Ta av eksisterende topptekning.

2.     Fjern lekter og kast dem.

3.     Du kan beholde sløyfer og dampåpen kombinert undertak og vindsperre.

4.     Hvis taket har damptett underlagspapp, må du fjerne den.

5.     Hvis du skal skifte ut undertaket, bør du vurdere å dekke til arbeidsområdet.

6.     Monter sløyfer på eksisterende sløyfer, slik at total isoleringshøyde blir minst 100 mm.

7.     Monter isolasjon mellom sløyfene.

8.     Monter nytt kombinert undertak og vindsperre.

9.     Monter sløyfer, lekter og taktekning-

10.   Monter takrenner med mulighet for lufting mellom renne og forkantbord og sørg for god lufting mellom tekning og nytt undertak.

[Formstack id=2643712 viewkey=4t32BE1okh]


Oppdatert 20.03.2017 09:47