Sperretak med vindsperre og luftet sjikt: Etterisoler innvendig

Takkonstruksjoner hvor undertak og vindsperre er skilt med et luftet sjikt, kan du etterisolere innvendig. Du må være nøye med dampsperren.


Tverrsnitt innvendig etterisolering av sperretak med henholdsvis 50 + 5+, 100 og 50 mm isolasjon. Illustrasjon: SINTEF Byggforsk.

Det krever ingen omfattende utvendige tiltak. Du kan etterisolere innvendig selv om du ikke skal gjøre utvendige arbeider.

Vær nøye med å montere dampsperre korrekt og tett i alle tilslutninger. Isolasjonsmengden på utsiden av dampsperre skal være minst ¾ av total isolasjonstykkelse.

Hvor mye bedre blir U-verdien i taket?

Eksisterende 200 mm isolasjon etterisolert med

  • 50 + 50 mm isolasjon: 0,15 W/m²K
  • 100 mm isolasjon: 0,15 W/m²K
  • 50 mm isolasjon: 0,18 W/m²K

Disse U-verdiene forutsetter ny isolasjon med λ =0,037 W/K, og gammel isolasjon med λ=0,047 W/K

Hvordan går jeg fram for å etterisolere taket innvendig?

Når du skal etterisolere 50+50 mm:

1.     Ta ned himling.
2.     Fjern eksisterende dampsperre. Du kan også beholde den, men isolasjonsmengden på utsiden av dampsperren skal være minst ¾ av total isolasjonstykkelse.
3.     Monter 48 mm nedfôring på undersiden av sperrene.
4.     Monter isolasjon og dampsperre med klemte skjøter.
5.     Fôr ned med ytterligere 48 mm lekter på undersiden av sperrer og monter isolasjon i utforingen. Da beskytter du dampsperresjiktet og gjør det mulig å bygge inn elektrisk anlegg uten å ta hull på dampsperren. Hvis det er aktuelt med downlights, trenger disse mer plass. Da bør du montere dampsperren mot det eksisterende isolasjonslaget slik at den ikke perforeres.
6.     Monter himling.

Når du skal etterisolere 100 mm:

1.     Ta ned himling.
2.     Fjern eksisterende dampsperre. Du kan også beholde den, men isolasjonsmengden på utsiden av dampsperren skal være minst ¾ av total isolasjonstykkelse.
3.     Monter 98 mm nedfôring på undersiden av sperrene.
4.     Monter isolasjon og dampsperre med klemte, tette skjøter. Du kan også montere dampsperren mot det eksisterende isolasjonslaget for å hindre at den perforeres av el-installasjoner.
5.     Monter eventuelt separate 23 mm klemlekter. Dette er spesielt viktig hvis himlingen skal ha skjult elektrisk anlegg, eller kles med bordpanel.
6.     Monter himling

Når du skal etterisolere 50 mm:

1.     Ta ned himling.
2.     Fjern eksisterende dampsperre. Du kan også beholde den, men isolasjonsmengden på utsiden av dampsperren skal være minst ¾ av total isolasjonstykkelse.
3.     Monter dampsperre med klemte, tette skjøter.
4.     Monter 48 mm nedfôring på underside av sperrene og fyll inn med isolasjon.
5.     Monter himling.


Oppdatert 17.09.2015 15:23