Smart oppussing
— tilbygg/påbygg


Termisk lagring (solrom eller solvegg)

Hensikt

Dersom påbygget har en balkong eller veranda kan det være aktuelt å bygge inn denne med glass. En slik innglasset balkong som ikke har installert varme vil gi redusert energiforbruk i boligen. Varmen og den ekstra isolasjonen fra innglassingen vil utnyttes når det er kaldt.

Hvorfor nå?

Et påbygg eller tilbygg med balkong eller veranda vil ha denne muligheten for en lav merkostnad. En innglasset balkong vil gi utvidet bruksmulighet da den er beskyttet for vær, vind og innsekter.

Viktig å huske

Viktig å si til kunden

En innglasset balkong eller veranda vil øke brukstiden for uteplassen, da den kan benyttes når det er blitt kjølig på kvelden og i forbindelse med vår og høst. På varme sommerdager kan glassene slås til side og blir en vanlig balkong eller veranda.

Viktig informasjon til håndverker

Fleksibilitet ved at flest mulige vindu kan slås opp er å foretrekke. Dersom det legges inn varme vil dette tiltaket ikke spare energi.

Viktig for utførelse av tiltaket

Det kan være utfordrende å få til en fleksibel løsning hvor store deler eller alt av glass kan slås til side, samtidig som god tetthet og isolasjon beholdes.

Henvisninger

Se SINTEF Byggforsk kunnskapssystemer


Oppdatert 14.10.2015 17:09