Trebjelkelag mot kaldt loft uten isolering og dampsperre: Etterisolering på oversiden

Du må fjerne stubbeloftsfyll når du skal etterisolere trebjelkelag på oversiden, og sikre god dampsperre for å unngå fuktskader


Illustrasjon av trebjelkelag mot kaldt loft uten isolering og dampsperre
a) Eksisterende konstruksjon b) Konstruksjonen etterisolert med 300 mm mineralull. Etablering av dampsperre er svært viktig for at etterisoleringen ikke skal få konsekvenser for oppsamling av fukt i bjelkelaget. NB! Yttervegg bør også tilleggsisoleres.
Illustrasjon: Etterisolering. Energisparende tiltak i småhus, SINTEF Byggforsk

Denne metoden kan du bruke for trebjelkelag mot kaldt loft uten isolering og dampsperre, og for trebjelkelag isolert med sydde mineralullmatter. Mattene fjerner du på samme måte som stubbeloftsfyll.

Det er viktig at du sikrer fortsatt lufting av loftet ved å etablere luftespalte mot eksisterende taktro ved takfot.

Etterisolering gjør loftet kaldere, og øker dermed faren for kondens på kalde flater hvis luft fra oppholdsrom lekker opp. Derfor må du kontrollere og eventuelt utbedre luft- og damptettheten til himlingen.

Kan jeg blåse inn isolasjon?

 

Du kan også etterisolere ved å blåse inn løs mineralull i hulrom etter stubbeloftsfyllet. Da slipper du å fjerne gulvbord på loftet, men du kan ikke isolere mer enn 100-150 mm.

Hvor mye bedre blir U-verdien i trebjelkelaget?

 

·       Eksisterende konstruksjon: mellom 0,6 og 0,8 W/m²K

·       300mm isolasjon i trebjelkelag: ca 0,12 W/m²K

Disse U-verdiene forutsetter ny isolasjon med λ =0,037 W/K, og gammel isolasjon med λ =0,047 W/K

Tilstandskontroll: Hva må jeg undersøke før jeg kan etterisolere?

 

Før du kan gå i gang, må du undersøke bjelkelaget:

1.     Sjekk om bjelkelaget har fukt og eventuelle råteskader som følge av fukt. Bruk kniv eller en annen skarp gjenstand for å sjekke tilstanden. Bytt umiddelbart råteskadde deler med god margin. Det kan være vanskelig å oppdage skader hvis du ikke fjerner stubbeloftsfyllet

2.     Sjekk om det er sopp- og muggvekst i trebjelkelaget.

3.     Sjekk om trebjelkelaget er angrepet av treskadeinsekter. Hvis det fortsatt er insekter i veggen, må du gjøre tiltak for å fjerne dem. Du må sikre skadde vegger mot fukt og råte i angrepne partier.

Hvordan går jeg fram for å etterisolere trebjelkelaget på oversiden?

 

1.     Kontroller takets lufting og sørg for god gjennomstrømning fra takfot til møne eller åpninger i gavlvegg.

2.     Åpne loftsgulvet fra oversiden og fjern stubbeloftsfyll eller sydde mineralullmatter. Du kan gjerne bruke spesialfirmaer til denne jobben.

3.     Monter vindsperresjikt ut mot takutstikk slik at vind ikke kan blåse inn i den nye isolasjonen. Monter 48 mm lekter på hver side av taksperrene for å etablere lufting forbi ny isolasjon. Sørg for at vindsperresjiktet føres langs taket til minimum 200mm over ny isolasjonshøyde.

4.     Himling må være lufttett. Derfor må du montere dampsperre i himling under bjelkelaget med tette tilslutninger til ytterveggen og gjennomføringer.

5.     Monter så mye isolasjon du får plass til i bjelkelaget, eller fôr opp for å få plass til mer.

6.     Legg gulvbord eller plater på oppfôringen dersom loftet fortsatt skal brukes som lagringsplass

[Formstack id=2655301 viewkey=4t32BE1okh]


Oppdatert 05.04.2017 11:34