Trefiberisolasjon

Trefiberisolasjon tar opp mer fukt og reduserer støy bedre enn mineralull, men isolerer litt dårligere. Trefiberisolasjon får du både som plater og som trefiber som kan blåses inn i konstruksjonen.


Innblåsing av trefiberisolasjon
I Statsbyggs prosjekt på Evenstad ble hullene til blåseisolering boret ovenfra, og de ble tettet igjen av takisolasjonen og takbelegget. Dermed unngikk man å ta hull gjennom vindsperren på ytterveggen. Foto: Norsk Trefiberisolering.

Laboratorieundersøkelser SINTEF Byggforsk har utført på oppdrag fra Hunton viser at trefiberisolasjon fungerer like bra som mineralull i en vanlig bindingsverksvegg. Trefiberisolasjon tar opp mer fukt enn mineralull, og isolerer litt dårligere. Trefiberplater demper også lyd bedre enn mineralull.

Trefiberisolasjon og fukt

Forsøkene i SINTEF Byggforsk laboratorium i Trondheim viste at i en  konstruert situasjon med luftlekkasjer fra varm side av konstruksjonen, absorberte trefiberisolasjonen mer fuktighet enn den mineralull-baserte isolasjonen. Vegger med trefiberisolasjon vil derfor være mindre sårbare for kondensskader som skyldes luftlekkasjer fra inneluften.  Sintef Byggforsk anbefaler likevel å bygge med dampsperre eller dampbrems. 

Trefiberplater kan være arbeidskrevende

– Trefiber er et godt og miljøriktig material, så vi vil forferdelig gjerne bruke det. Men trefiberplater er dessverre mer arbeidskrevende – vi brukte to og en halv gang så lang tid på å montere trefiberplater som vi brukte på Rockwool Redair Flex-systemet, sier arkitekt Bengt G. Michalsen. Hans firma BGM Arkitekter AS i Grimstad har erfaring med trefiberplater fra flere prosjekter.

Firmaet K. Kopperud Berg AS i Østfold har også lang erfaring med bruk av trefiberisolasjon.

– Når du får prøvd trefiberplater noen ganger, venner du deg til det. Du må tenke og jobbe på en litt annen måte, men det er ikke noe problem, sier driftsleder Kristher Kopperud
– Det mange synes er lettere med mineralull, er at du kan trykke den sammen for å få den inn i faget. Men leser du monteringsanvisningen, skal både glassull og steinull tilpasses presist, poengterer Kopperud. Hans tømrere bruker vanlig skjærekniv med linjal for å tilpasse trefiberplatene.

Trefiber egner seg godt til innblåsing

Flere entreprenører, byggmestere og arkitekter Lavenergiprogrammet har snakket med mener trefiberisolasjon egner seg utmerket til innblåsing, særlig hvis det er mye kriker og kroker.

Statsbygg valgte innblåst trefiberisolasjon til ny administrasjonsbygning ved Campus Evenstad, den minste avdelingen til Høgskolen i Hedmark. Konstruksjonen er i massivtre, og klimagassutslipp fra konstruksjonsprosess, materialer og drift skal kompenseres gjennom produksjon av lokal, fornybar energi (ZEB-COM).

Trefiber krever mer plass til oppbevaring

–  Trefiber krever mye mer plass enn mineralull fordi platene ikke er komprimert. Derfor foretrekker Kopperud blåseisolasjon for større volum, særlig hvis det er mye kriker og kroker. Bedriften har brukt trefiber både på nybygg og for å rehabilitere gamle sveitserhus.
– Trefiber blir noe dyrere. Der vi har brukt det, har det vært et ønske fra kunden. Vi må være flinke til å orientere kundene om alternativene og forskjellene mellom ulike produkter, understreker Kopperud.

 

 

 


Oppdatert 10.04.2017 16:23

Trefiberisolasjon


  • Trefiber-plater fra Hunton har en Lambda-verdi på 0,038 W/mK, mens isolasjon av mineralull har Lambdaverider fra 0,037 til 0,032 W/mK.