Trehus med lett bindingsverk isolert 15 cm 1985-1987

Vegger av bindingsverk ble bygget opp som tidligere, men med 15 cm isolasjon i stedet for 10 cm.


Tak

I denne perioden ble W-takstoler og kaldt loft erstattet av sperretak eller såkalte loftsrom-takstoler. Da ble isolasjonen ofte lagt i takplanet, og den var minst 20 cm tykk.

Yttervegg

Vindu

Vinduene var i stor grad som tidligere, men vinduer som var delt opp med sprosser ble mer vanlig. I 1997 kom ny teknisk forskrift med nye isolasjonskrav .

Tolags isolerruter med lavemisjonsbelegg og gassfylling ble erstattet av isolerruter med luftfylt hulrom. Mange valgte også å bruke trelags isolerruter.

Etasjeskillere

Trebjelkelag er den vanligste typen etasjeskiller i disse byggene, og mot loft og kjeller ble etasjeskillerne fullisolert med mineralull.


Oppdatert 23.03.2016 15:33