Trehus med lett bindingsverk isolert med mineralull 1970-1985

De aller fleste småhus ble bygget med 10 cm bindingsverk og isolert med mineralull i perioden 1970-1985.


Tak

Prefabrikkerte takstoler med slakt fall hadde blitt stadig mer vanlig utover 60-tallet. Taktro av bord ble etter hvert erstattet av sponplater. Kalde loftsrom med W-takstoler og begrenset plass var vanlig. Flere bygg hadde også flate tak med innvendige nedløp.

Yttervegg

For å etterisolere slike bindingsverksvegger er to preaksepterte løsninger aktuelle:

 

Vindu

Vinduer med isolerruter og uten sprosser var vanlige i perioden 1970-1985. Produsentene utviklet mange nye hengslings- og betjeningssystemer utviklet. Bedre lukkemekanismer og mer bruk av tettelister gjorde vinduene tettere.

Etasjeskillere

Trebjelkelag ble nå utført med høyere og slankere bjelker enn tidligere. I stedet for stubbeloftkonstruksjon hadde man vanlige etasjeskillere med 10 til 15 cm isolasjon av mineralull lagt direkte på oversiden av himlingen. Siden slutten av 60-tallet brukte man bygningsplater av spon i stedet for gulvbord.

For etasjeskillere i denne typen bygg har vi tre preaksepterte løsninger:

 


Oppdatert 23.03.2016 15:38