Trehus med lette bindingsverksvegger 1945-1970

Lett bindingsverk ble enerådende i småhus i løpet av 1950-årene.


Tak

Saltak med sperrer og kaldt loft var vanligst i denne perioden. Senere bygget man en del hus med mindre takvinkel og isolert, skrå himling. Varmeisolasjon var som regel sydde matter av mineralull.

Yttervegg

For å etterisolere vegger av lett bindingsverk har vi to preaksepterte løsninger:

 

 

Vindu

Koblede vinduer med to glass var vanligst. De første isolerrutene kom på slutten av 50-tallet. Mange hus hadde fortsatt sidehengslede vinduer, men etter hvert kom ulike varianter av vippe- og dreievinduer.

Etasjeskillere

Trebjelkelag med stubbeloftsfyll var fortsatt vanlig. Leire eller liknende ble brukt som isolasjon i den første delen av perioden, men fra ca 1950 brukte man sydde matter av tang, glassvatt eller steinull.


Oppdatert 21.07.2015 08:57