Trehus med reisverksvegg 1910-1945

Reisverksvegg av bærende plank, uisolert eller etterisolert med innblåst mineralull var en vanlig konstruksjonstype i perioden 1910-1945.


Tak

Sperretak var den vanligste takløsningen på denne tida, og de hadde ofte knevegg og taktro av rupanel med undertakspapp. Tidlig i perioden brukte man også taktro av underleggere eller horisontale bord lagt med omlegg og uten papp.

For tak i reisverksbygg har vi én preakseptert løsning:

 

 

Yttervegg

For å etterisolere reisverksvegger kan du velge mellom to preaksepterte løsninger:

 

Vindu

På denne tida var utadslående vinduer av enkeltglass det vanligste valget. Man begynte også å montere varevinduer for å bedre isolasjonsevnen. Mot slutten av perioden ble også koblede vinduer vanlig.

Etasjeskillere

Trebjelkelag med stubbeloftsfyll og bordgulv var vanlig. Stubbeloftsfyllet besto gjerne av leire, sagflis, koks eller lignende. Mellom 1935 og 1960 var det også vanlig å bruke 3-5 cm tykke sydde matter av glassvatt.

For å etterisolere etasjeskillere i denne typen bygg kan du velge mellom to preaksepterte løsninger:

 

 


Oppdatert 23.03.2016 15:42