Trehus med tyngre bindingsverksvegger 1910-1945

Grove bindingsverksvegger av tre var vanlig fra 1924 – 1955. De var uisolert eller isolert helt eller delvis med sagflis, kutterspon, bølgepapp eller andre materialer.


Tak

Sperretak var vanlig i denne perioden, ofte med knevegg og taktro av rupanel med undertakspapp. Bygg fra tidlig i perioden brukte også ofte taktro av underliggere eller horisontale bord lagt med omlegg og uten papp.

For å etterisolere denne typen tak har vi én preakseptert løsning:

Vindu

På denne tida var utadslående vinduer av enkeltglass det vanligste valget. Man begynte også å montere varevinduer for å bedre isolasjonsevnen. Mot slutten av perioden ble også koblede vinduer vanlig.

 

Preaksepterte løsninger for vinduer når du skal etterisolere trevegger:

Etasjeskillere

Trebjelkelag med stubbeloftsfyll og bordgulv var vanlig. Stubbeloftsfyllet besto gjerne av leire, sagflis, koks eller lignende. Mellom 1935 og 1960 var det også vanlig å bruke 3-5 cm tykke sydde matter av glassvatt.

Yttervegg

Ofte har denne typen vegger blitt etterisolert med innblåst mineralull eller karbamid. Vanligvis har denne isolasjonen seget eller løst seg opp til pulver.


Oppdatert 23.03.2016 16:26