Tunge bindingsverksvegger: Utvendig etterisolering eller innblåsing av isolasjon

Du bør ikke blåse isolasjon inn i tunge bindingsverksvegger som ikke har luftet kledning.


Funksjonalistisk preget "Skjørt og bluse-hus" oppført i tungt bindingsverk. Foto: Marte Boro/Bygg og bevar

Tunge bindingsverksvegger var vanlige før 1960, og mange av dem er allerede isolert med mineralull eller karbamidskum. Derfor bør du sjekke tilstanden på denne isolasjonen for å se om du kan beholde den, og om den har seget så mye at du må fylle på isolasjon.

Du bør også undersøke om kledningen har fuktskader. Ofte har ikke disse veggene luftet ytterkledning, og da kan tilleggsisolering ha gitt fuktskader.

Du bør ikke blåse inn isolasjon i hulrom som ikke tidligere har vært isolert, eller som ikke har luftet kledning.

Når kan jeg blåse inn isolasjon?

Hvis eksisterende kledning er luftet, kan du blåse løs isolasjon inn i veggens hulrom uten å fjerne ytterkledning. Da kan du også blåse inn isolasjon i hulrom uten å fôre ut med isolasjonslag utenpå.

Hvor mye bedre blir U-verdien i veggen? 

·       Eksisterende vegg: 0,96 W/m²K

·       Tilleggsisolering 50 mm og innblåsing i eksisterende vegg: 0,28 W/m²K

·       Tilleggsisolering 100 mm og innblåsing i eksisterende vegg: 0,22 W/m²K

·       Tilleggsisolering 15 0mm og innblåsing i eksisterende vegg: 0,19 W/m²K

Disse U-verdiene forutsetter ny isolasjon med λ =0,037 W/K, og gammel isolasjon med λ =0,047 W/K

 

Tilstandskontroll: Hva må jeg sjekke før jeg kan etterisolere?

Før du går i gang, må du undersøke den tunge bindingsverksveggen:

1.     Sjekk tilstanden på isolasjonen hvis veggen allerede er etterisolert.

2.     Sjekk om veggen har fukt og eventuelle råteskader som følge av fukt. Bunnsviller og losholter under vinduer er spesielt utsatt. Bruk kniv eller en annen skarp gjenstand for å sjekke tilstanden, og bytt råteskadde bygningskomponenter umiddelbart.

3.     Sjekk at veggen ikke har sopp- og muggvekst.

4.     Sjekk om veggen er angrepet av treskadeinsekter. Hvis det fortsatt er insekter i veggen, må du gjøre tiltak for å fjerne dem. Du må sikre skadde vegger mot fukt og råte i angrepne partier.

Illustrasjon av utvendig etterisolering av tunge bindingsverksvegger.
Utvendig etterisolering av tunge bindingsverksvegger. Illustrasjon: SINTEF Byggforsk.

Hvordan går jeg fram for å etterisolere tunge bindingsverksvegger?

1.      Ta av ytterkledning. Du kan eventuelt beholde det innerste bordlaget og papp. (På 50-tallet monterte man ofte aluminiumsbelagt papp, reflekspapp, som forbedret varmeisoleringen).

2.     Blås inn isolasjon i veggens hulrom.

3.     Sørg for tilstrekkelig vindtetting ved grunnmur, slik at vind ikke blåser opp i isolasjonen.

4.     Monter utfôring.

5.     Monter vindsperre og vær nøye med å legge skjøtene slik at de klemmes med lektene, benytt eventuelt vindsperreplater.

6.      Monter horisontale klemlekter for vindsperren øverst og nederst på veggen uten å blokkere for luftingen.

7.     Monter lekter og ytterkledning.

8.     Alternativt kan du fjerne det innerste bordlaget og papp for å vurdere tilstanden nøyere. Deretter monterer du mineralullplater og fôrer ut veggen på vanlig måte

9.     Suppler med utforinger og vindskier på gavler og rundt vinduer og dører

 

LES OGSÅ:

 

Bygg og Bevar: 

Hus i tungt bindingsverk – oppbygning og egenskaper

SINTEF Byggforsk

723.306 Eldre vegger av bindingsverk. Metoder og materialer

[Formstack id=2655307 viewkey=4t32BE1okh]


Oppdatert 31.03.2017 15:40