Smart oppussing
— tilbygg/påbygg


Utnytte dagslys gjennom romhøyde, form, vindu og distribusjon

Hensikt

Energisparing ved redusert behov for innendørs belysning som følge av at dagslyset utnyttes. Belysningen kan være slått av eller styres av dagslyset, slik at belysningen lyser med redusert styrke når det er lyst ute.

Hvorfor nå?

I planleggingsfasen er det naturlig å vurdere form, materiale, type vindu osv. Utforming av et tilbygg eller påbygg kan bety mye for hvor mye dagslys som slipper inn i oppholdsrommene. Hvor vinduene plasseres, antall vindu og størrelse og fasong på vinduene vil også bety mye for hvordan daglys slipper inn og hvordan det naturlige lyset kan utnyttes.

Viktig å huske

Viktig å si til kunden

Tilstrekkelig dagslys er viktig for helse og trivsel og påvirker den totale opplevelsen av et rom. På denne måten er tiltaket ikke bare et grep for å redusere energiforbruket. Godt dagslys og lyse, trivelige oppholdsrom kan oppnås uten at det nødvendigvis er store vindusareal. Hvor høyt eller lavt på veggen vindu monteres betyr mye for hvor mye lys som slipper inn. Takvindu gir mye lys, men er dårlige med hensyn til varmetap og har lite lysgjennomgang når det er snø. Vinduets form har også mye å si. Rektangulære vindu kan stå loddrett eller vannrett, og gir stor forskjell i lysmengde.

Viktig informasjon til håndverker

Mengde dagslys og utsikt endres ved annen posisjon og størrelse (og fasong) på vinduene.

  • Jo høyere på veggen i rommet et vindu plasseres, desto mer lys kommer inn
  • Tykke sprosser og delte vindu begrenser dagslysinnfallet. Bruk energisprosser
  • Helt lyse eller hvite vinduskarmer, utforinger og vegger nær vinduet utnytter lyset best
  • Rektangulære vindu som står vertikalt gir god utsikt
  • Passivhus med U-verdi 0,8 eller lavere

Viktig for utførelse av tiltaket

Solskjerming av vinduer på solutsatt fasade må vurderes.

Muligheter og prinsipper

Dagslyssensor som styrer belysningen vil kunne redusere energiforbruket da denne vil redusere lysstyrken når det slipper inn mye dagslys. Lysmengden i rommet holdes konstant selv med varierende dagslysinnfall.

Henvisninger

Se SINTEF Byggforsk kunnskapssystemer


Oppdatert 14.10.2015 17:11