Hensikt

Energisparing gjennom å utnytte termisk masse for å dempe svingninger i temperatur.

Hvorfor nå?

Det er fornuftig å benytte termisk masse dersom dette er tilgjengelig, fremfor å kle den inn.

Viktig å huske

Viktig å si til kunden

Dette tiltaket går ut på å utnytte termisk masse (mur/steinvegg eller mur/stein-pipe) i eksisterende bolig som termisk masse i påbygget eller tilbygget.

Viktig informasjon til håndverker

Ved å la murveggen fra boligen være eksponert inn i det nye påbygget eller tilbygget, vil denne fungere som en termisk masse og dempe svingninger i temperatur. Forskjellen mellom dag- og nattemperatur i tilbygget blir dermed lav.

Viktig for utførelse av tiltaket

Den termiske massen må være eksponert til luften i påbygget eller tilbygget dersom den skal nyttiggjøres.

Muligheter og prinsipper

God utnyttelse av termisk masse vil redusere svingningene i temperatur mellom dag og natt. Det vil redusere oppvarmingsbehovet om vinteren, samt sørge for at det ikke blir like varmt innendørs om sommeren.

Henvisninger

Se SINTEF Byggforsk kunnskapssystemer


Oppdatert 14.10.2015 17:12