Valg av materialer

Hvilke produkter gir lavest klimagassutslipp? Grønn Materialguide skal gjøre det lettere å ta miljøriktige valg ved planlegging og prosjektering av bygg.


Grønn materialguide forside
Grønn Materialguide skal gjøre det lettere å ta miljøriktige valg. Veilederen er utarbeidet av Grønn Byggallianse i samarbeid med Context AS.

Stadig flere byggherrer ønsker å legge vekt på materialenes miljøegenskaper når de bygger nytt og rehabiliterer.  Det er et lovkrav å velge materialer med minst mulig belastning på det ytre miljø, og det er også lovkrav å benytte bygningsmaterialer med lite innhold av miljøgifter.

 

Grønn Byggallianse har i samarbeid med Context AS utarbeidet ”Grønn materialguide” som skal være til hjelp for byggherrer eller andre i byggsektoren som ønsker å velge bærekraftige materialer.

Guiden gir rask tilgang på miljødata og viser hvilke miljøkonsekvenser ulike produkter har. Guiden er utviklet med støtte fra Direktoratet for byggkvalitet (DIBK).

Grønn Materialguide omfatter foreløpig seks ulike produktgrupper; bygningsplater, bæresystemer, gulv, utvendige kledninger, isolasjon og taktekking. Det gis også en omfattende forklaring av mange av de viktigste miljøtemaene. Guiden gir oversikt over miljøegenskapene til hele produktgrupper, men vurderer ikke enkeltprodukter.

Send inn informasjon om produkter

Siden byggevareprodusenter kontinuerlig gjør produktene sine mer miljøvennlige, ønsker forfatterne av Grønn Materialguide innspill på oppdateringer som bør gjøres i guiden. Dette kan sendes til materialguide@context.as. Her kan det også meldes inn eventuelle feil eller mangler de opplever ved bruk av guiden.

Du kan laste ned ”Grønn materalguide” på Gønn byggallianses nettsider.


Oppdatert 21.12.2015 15:00