Valg av oppvarmingsløsning ved rehabilitering

Skal du legge nytt gulv? Da kan det være lurt å legge vannbåren gulvvarme samtidig. Her får du råd om hva du bør tenke på før du velger oppvarmingsløsning i huset ditt.


I praksis kan mange hensyn påvirke hva slags varmeløsning du velger: Økonomi, komfort, miljøhensyn, energimerke eller om du tror det gir verdiøkning på boligen.

Valg av energikilde og hvordan distribuere varmen

Når du skal velge varmeløsning handler det både om varmekilde og hvordan du skal distribuere varmen. Det er selvsagt viktig hva boligen har i utgangspunktet – men også de bygningstekniske endringene du skal gjøre, er viktige premisser for valg av varmeløsning. Selv om boligeier ikke har råd til å gjøre alt med en gang, er det smart å legge til rette for å gjøre det etter hvert.

Her er spørsmål du bør svare på så tidlig som mulig:

  • Hvor mye mindre blir varmebehovet etter rehabilitering?
  • Har huset oljefyr fra før?
  • Skal du bytte varmtvannsbereder?
  • Er varmtvannsbehovet stort?
  • Skal du bytte gulv?
  • Peis eller vedovn for hyggens skyld?
  • Er boligeier interessert i varmepumpe?

Hvor mye mindre blir varmebehovet etter rehabilitering?

Rehabilitering til TEK10 eller bedre betyr gjerne at huseieren bytter vinduer og etterisolerer vegger, tak og loft. I tillegg tenker han på inneklimaet sitt og ettermonterer et balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Alt dette senker varmebehovet betydelig. Når det ikke lenger trengs så mye energi til å varme opp huset, vil oppvarming av varmtvann være en større utgiftspost enn før – relativt sett.

Hvor stort er varmtvannsbehovet? Relevant for solfanger og varmepumpe

Når tappevannsbehovet er relativt stort i forhold til totalt energibehov, kan det være fornuftig å vurdere solfanger. For anlegg med varmepumper er det også viktig å vurdere tappevannsbehovet.

Et måleprosjekt VVS-foreningen gjennomførte i samarbeid med Enova viste at for noen anlegg vil det lønne seg å slå av varmepumpa om sommeren. En varmepumpe som bare produserer varmtvann har lav ytelse og er utsatt for høy slitasje. Å slå den av kan forlenge levetiden på varmepumpa.

Oljefyr? Lønnsomt å fase den ut

Fra 1. januar 2020 vil det være forbudt å bruke fossil fyringsolje eller parafin til oppvarming. Dette forbudet gjelder for oppvarming av selve bygget, varmtvann og ventilasjonsluft.

I boliger med oljefyr vil det ofte være fornuftig å erstatte den med varmepumpe, spesielt når oljefyren er gammel. Disse har ofte nokså lav virkningsgrad  og mineralolje-avgiften er stadig på vei opp. Boliger som er under 200 m2 har ofte parafinkamin, ikke oljefyr.

Oljefyr? Du kan konvertere til bioolje

En annen mulighet for boliger med oljefyr, er å konvertere dem til bioolje. Det er enkelt og relativt rimelig, men gir best miljøeffekt og er mest lønnsomt for oljefyrer fra 80- og 90-tallet. Ulempen med bioolje er at den må lagres et sted. Bioolje blir seig når det er kaldt, altså kan det være nødvendig å ha en innvendig tank i kjelleren. Det finnes imidlertid biooljer på markedet som tåler ned mot  -15 grader.

#Smart oppussing: Konvertere eksisterende oljekjel til bioolje

Oljefyr? Ikke hiv ut vannbåren varme

I boliger som har radiator og vannbåren varme er det mulig å installere varmepumpe, solfangere eller viftekonvektor og utnytte det samme distribusjonssystemet selv om du kvitter deg med oljefyren.

Sjekk om du kan få støtte fra Enova

Enova gir støtte til å fjerne oljefyr og oljetank dersom du samtidig legger om til en varmeløsning de støtter: biokjel, bio-ovn med vannkappe, væske-til-vann varmepumpe, luft-til vann varmepumpe eller fjernvarme, en ikke luft-til-luft varmepumpe. Du kan få inntil 20 000 kroner i støtte. Dette støttebeløpet halveres i 2019 og avvikles helt når forbudet trer i kraft i 2020.

Skal du bytte varmtvannsbereder? Vurder akkumulatortank og solfanger

Hvis boligen trenger ny varmtvannsbereder, kan det være fornuftig å velge en akkumulatortank framfor en standard (elektrisk) bereder. I hvert fall hvis huseieren vurderer solfanger, varmepumpe eller vedovn med vannkappe på et senere tidspunkt. De aller fleste akkumulatortanker har strøm som reservelast, og slik dekker de varmtvannsbehovet fra dag 1.

#Smart oppussing: Installasjon av solfanger

#Smart oppussing: Montere varmtvannsbereder forberedt for alternative energikilder

Gammel varmtvannsbereder, vedovn og panelovner? Velg akkumulatortank og solvarme

For en bolig med vedovn, elektriske panelovner og gammel varmtvannsbereder kan det være fornuftig å tenke et trinn videre: akkumulatortank og solvarme. Særlig hvis du likevel skal gjøre noe med ytterveggene i huset. Da kan du få føringsveier fra solfangere på taket til akkumulatortanken, uten for store innhugg i økonomien eller det visuelle.

#Smart oppussing: Installasjon av solfanger

#Smart oppussing: Montere varmtvannsbereder forberedt for alternative energikilder

Skal du bytte gulv? Legg gulvvarme

Hvis du skal rehabilitere gulvene i boligen, er det fornuftig å legge vannbåren gulvvarme samtidig. Det finnes systemer på markedet med faste lengder og ingen innregulering. Slike selvregulerende anlegg styres ut fra utetemperatur, og trenger ikke termostater eller ventiler (aktuatorer) på de ulike gulvvarmekursene. For at selvreguleringen skal fungere godt, må rørene legges tettere enn normalt. Slike løsninger er også gunstig i forhold til lyd.

Mange gamle boliger har leire i bjelkelagene, det er veldig lydisolerende. Tar man vekk dette, er det derfor lurt med trinnlydsplater med påstøp/avrettingsmasse for å oppnå god lydisolering.

#Smart oppussing: Montere vannbåren varme

Peis eller vedovn for hyggens skyld?

Mange boligeiere ønsker å ha peis eller vedovn. Da er én mulighet pellets, som er lett å styre og kan fyre seg selv. Det kan gi oppvarming til gunstig pris, men en pelletskamin fungerer bare som punktoppvarming. Et annet alternativ er vedovn med vannkappe, koblet til akkumulatortank. Da går noe varme ut i rommet, og noe til å varme opp vann.

#Smart oppussing: Biokjel (vedovn eller pelletskamin) til oppvarming

Er boligeier interessert i varmepumpe?

For kunder som allerede har eller ønsker vannbåren varme, er varmepumpe et aktuelt og ofte økonomisk gunstig valg. Da står valget mellom luft til vann eller væske til vann-varmepumper (jord-, sjø eller bergvarmepumper). Det er kommet mindre bergvarme-pumper på markedet som er frekvensstyrte og med mye lavere effekt; ned i 2 – 2,5 kW. Da kan man ha kortere borehull, og anlegget blir trolig rimeligere. Dessuten kommer flere leverandører med varmepumper på toppen av varmtvannsberedere. Disse anleggene kan dekke varmtvannsbehov og et lite gulvvarmeareal.

#Smart oppussing: Varmepumpe til oppvarming

Ventilasjon med varmegjenvinning er lønnsomt

Rehabilitering til TEK10 eller bedre vil i praksis bety omfattende ombygging med etterisolering og tetting, og da trenger også boligen en god ventilasjonsløsning. Da er varmegjenvinner i ventilasjonsanlegget et av de mest lønnsomme tiltakene du kan velge.

#Smart oppussing: Balansert ventilasjon med varmegjenvinning

 


Oppdatert 11.01.2018 15:14