Hensikt

Hensikten er å redusere energibruk til oppvarming av varmt tappevann. Vannsparing kan oppnås ved å montere vannsparende komponenter.

Kostnadsestimat

  • Å bruke vannspareservanter og lignende utstyr oppnår 40 % besparelse av varmtvann.

Energiforbruk

  • Tiltaket reduserer energiforbruket med 12 kWh/m²/år.

I eksempelhuset vil dette tiltaket redusere energiforbruket med 1.950 kWh i året.

Hvorfor nå?

Benytte anledningen til å gjøre et godt valg når du allikevel skal skifte armaturer.

Viktig å huske

Vannsparende løsning på dusj og bad har størst betydning for energibruken fordi det er de tappestedene med høyest forbruk. Kaldtvann til WC kan også begrenses, men har ingen effekt på energi.

Dusjhoder og utløpstuter
Dusjhodets utforming avgjør i stor grad vannforbruket ved dusjing. Sparedusjer kan i gunstige tilfeller halvere vannforbruket ved dusjing. Ved bruk av sparedusj blir trykket i dusjslangen høyere, og for noen armaturer kan det gi pulserende dusjtemperatur.

Tilsvarende som for sparedusj finnes det vannspareventiler du kan sette på utløpstuten på servantarmaturer.
Dette er rimelige løsninger med stor effekt.

Energieffektiv vaskemaskin
Du bør velge energieffektiv vaskemaskin. Energieffektive vaskemaskiner veier hvor mye tøy de vasker og tilpasser vannmengden etter det. Moderne vaskemaskiner bruker cirka 60 liter vann per vask, mens det tidligere var vanlig med vannforbruk rundt 200 liter per vask. De aller beste har under 50 l vannforbruk på standard vask. Dersom du vil tilrettelegge for utnyttelse av fornybar energi bør du velge en maskin som kan kobles til varmt vann i tillegg til kaldt vann. Pr i dag er A +++ det beste energimerket for vaskemaskin.

Termostatarmaturer
Termostater regulerer ikke mengden, men sikrer riktig temperatur. Termostatarmatur gir enkel og rask innstilling av riktig temperatur samt stabil temperatur. Du kan da stenge armaturen under innsåping og være trygg på riktig temperatur når armaturer åpnes igjen. Termostatarmatur gir best komfort og lavest forbruk av energi og vann.

Henvisninger

Se SINTEF Byggforsk kunnskapssystemer

753.153 Vannsparing i boliger


Oppdatert 14.10.2015 11:31