Smart oppussing
— oppvarming


Varmepumpe til oppvarming

Hensikt

Redusere energiforbruket gjennom å installere en varmepumpe som gir ca. 3 ganger mer varmeenergi per enhet strøm som tilføres varmepumpen.

Kostnadsestimat

I eksempelhuset koster det 35.000–42.000 kroner å installere anlegget.

Estimatet baseres på installasjon av luft til luftvarmepumpe som dekker 80 % av romoppvarmingen. Det tas utgangspunkt i en varmepumpe til med god virkningsgrad.

Energiforbruk

  • Tiltaket reduserer energiforbruket med 50 kWh/m²/år.

I eksempelhuset vil dette tiltaket redusere energiforbruket med 7.950 kWh i året.

Hvorfor nå?

En vurdering av dagens oppvarmingssystem er noe kunden bør gjøre i forbindelse med oppussing. Valg av ny varmekilde kan medføre tiltak som er enkle å gjennomføre når du har tilgang til vegger og gulv, som for eksempel installering av radiatorer, gulvvarme, trekking av rør til alle rom samt montering av utedel til en varmepumpe. Enovatilskuddet er avhengig av hvilken type varmepumpe som velges.

 

Viktig å huske

Viktig å si til kunden

Det er i hovedsak 3 typer varmepumper som er aktuelle for en vanlig bolig: luft-til-luft varmepumpe, luft-til-vann varmepumpe og vann-til-vann varmepumpe. Forskjellen på disse er hvor de henter energi fra og hvordan de leverer den videre som varme.

En luft-til-luft varmepumpe henter varme fra uteluften og avgir varmen som varm luft innendørs. En slik varmepumpe er billig og har en enkel montering. Ulempene med en slik varmepumpe er å finne en god plassering av uteenheten, slik at den ikke gir sjenerende støy til soverom, uteområde eller naboer. En annen utfordring er å få plassert inneenhenten slik at den gir en godt fordelt varme i bygget samtidig som den ikke gir sjenerende støy og trekk. Siden inneenheten kun er 1 enhet, vil det være vanskelig å få plassert denne slik at hele huset får varme. En god plassering av inneenheten er en stor utfordring, og du må som regel inngå et kompromiss da det er mange hensyn å ta. 

En luft-til-luft varmepumpe har hatt problemer med å levere nok varme når det er kaldt ute. Dette er blitt bedre på de nyeste modellene, men virkningsgraden og varmeeffekten kunden får ut er fortsatt dårligere når det er kaldere enn –10°C enn når temperaturen er på rundt 0°C. Ved en luft-til-luft varmepumpe må kunden ha ekstra varmesystem for de kalde dagene. Vanligvis er dette vedovn eller panelovner.

En luft-til-vann varmepumpe henter varme fra uteluften, men avgir varmen til et vannbårent varmesystem. Slike pumper er litt dyrere enn luft-til-luft. De har fordelen av at de kan tilkobles eksisterende radiatoranlegg eller vannbåren gulvvarme dersom dette finnes. De kan også forvarme tappevann. Avlevering av varmen via radiatorer eller gulvvarme vil sørge for at det kommer varme til alle rom. Kunden unngår også støy fra inneenheten, men problematikken med plassering av uteenheten er fortsatt den samme som for luft-til-luft varmepumpen.

Vann-til-vann varmepumpe benytter vann til å hente varme og vann til å avgi varme. Slike pumper henter vanligvis varmen fra bakken (kalles også bergvarme) gjennom borehull ned til 40–150 meters dybde. Slike varmepumper avgir varmen via radiatorer eller gulvvarme. De er dyrere i innkjøp og krever brønnboring og mer utstyr. Fordelen med slike varmepumper er at de har en mer stabil virkningsgrad som gjør at de over tid er mer energiøkonomiske enn andre varmepumper. Vann-til-vann varmepumper har også den fordelen at de kan avgi full effekt selv om det er kaldt ute.

Fokus bør være på å oppnå høyest mulig årsvarmefaktor ved valg av varmepumpe. En varmepumpe med en årsvarmefaktor på 3 er 33 % gunstigere i drift enn en varmepumpe med årsvarmefaktor på 2.

Viktig informasjon til håndverker

Ved installasjon av luft-til-luft varmepumpe og luft-til-vann varmepumpe er det viktig å finne den best egnede plasseringen av uteenheten og inneenheten. Uteenheten må plasseres slik at den ikke avgir støy til soverom og andre rom eller naboer. Inneenheten til luft-til-luft varmepumpe må plasseres slik at den gir mulighet til å varme opp størst mulig areal av huset.

Viktig for utførelse av tiltaket

Det vil ikke være økonomisk å dimensjonere størrelsen på en varmepumpe til å dekke hele varmebehovet. Varmepumpen har best økonomi og best driftsforhold når den dekker ca. 60 % av maks effektbehov. Varmepumpen vil da kunne dekke ca. 80 % av all energi som trengs til oppvarming av boligen. En rentbrennende vedovn eller panelovner er økonomiske og gode løsninger for å dekke det resterende varmebehovet når det er kaldt.

Muligheter og prinsipper

Energiforbruket til oppvarming utgjør ca. 55 % av det totale energiforbruket i en vanlig norsk bolig. Dette kan reduseres med opptil 50 % med en riktig dimensjonert varmepumpe.


Oppdatert 14.10.2015 14:41