Smart oppussing
— kjøkken


Velge løsninger som ikke har strømforbruk i standbyfunksjon

Hensikt

Energisparing ved å velge utstyr som ikke har strømforbruk når de ikke benyttes.

Hvorfor nå?

Tiltaket er todelt. Del én går ut på å slå apparater helt av istedenfor å sette dem i standby. Dette er gratis og krever kun en holdningsendring. Del to er å velge produkter som ikke bruker strøm når de ikke benyttes.

Viktig å huske

Viktig å si til kunden

Enkelte apparater bruker betydelig med energi når de står i standby. Denne energien går til varme, og kan i verste fall utgjøre en brannfare. En liten radio på kjøkkenet har i utgangspunktet et lavt energiforbruk, og enkelte radioer vil ha nesten samme forbruk når de står i standby. På for eksempel et kjøkken er det størst energimengde å spare på kaffemaskiner og andre energikrevende apparater. Det er gunstig å velge apparater som benytter strømmen direkte fra stikkontakten og som ikke har en stor transformator på ledningen, da disse bruker energi selv om apparatet er slått av.

Viktig informasjon til håndverker

Elektronikkprodukters energimerke gir informasjon om produktets energiforbruk i kWh/år under normal bruk. Merket skal også ha annen relevant informasjon som volum av kjøl og frys til kjøleskapet samt vannforbruk og lydnivå for oppvaskmaskin.

Viktig for utførelse av tiltaket

På for eksempel et kjøkken vil dette tiltaket være aktuelt for kaffemaskin, radio og oppvaskmaskin. Det vil være viktig å undersøke standby-forbruket til varmtvannsbereder dersom kjøkkenet har en egen.

Muligheter og prinsipper

Standby-forbruket representerer ikke det største energiforbruket, men det kan reduseres betydelig ved å velge rett produkt.


Oppdatert 14.10.2015 14:12