Kunnskapsbank


Råd og hjelp

Skal du bygge eller prosjektere et energieffektivt bygg eller oppgradere et eksisterende bygg ? Her finner du oversikt over hvem som kan hjelpe deg med hva.


Regelverk

Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) svarer på spørsmål om:

  • gjeldende tolkninger av plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter (TEK 10 og SAK 10)
  • generelle spørsmål om markedstilsyn med byggevarer og om produktinformasjon
  • sentral godkjenning
  • ByggSøk

Direktoratet for byggkvalitet vurderer ikke konkrete byggesaker eller konkrete løsninger.

Rådgivere i prosjektering av passivhus

Trenger du hjelp til å prosjektere eller bygge et passivhus?

Lavenergiprogrammets register over rådgivere i prosjektering av passivhus

Enova gir råd om smarte energiløsninger til privatpersoner og bedrifter per telefon, chat og på nett.

www.enova.no