Kunnskapsbank


Støtteordninger

Støtteordninger, tilskudd og lån som er tilgjengelige for privatpersoner og bedrifter som skal i gang med et energieffektivt byggeprosjekt.

Grunnlån til bygging, utbedring og ombygging av bolig

Husbankens grunnlån skal bidra til miljøeffektivitet og tilgjengelighet i ny og eksisterende bebyggelse. Grunnlånet er mest interessant for deg som skal utbedre eksisterende bolig, men de tilbyr også lån til bygging av nye boliger.

Informasjon om Husbankens grunnlån

Kompetansemidlene fra Husbanken er avviklet fra og med 2017.

 

 

Støtteprogrammer for bedrifter

Enova støtter prosjekter som bidrar til energieffektive bygg, lave effekttopper og fleksibilitet i energisystemet.

Du kan få blant annet få støtte til konseptutredning for innovative energi- og klimaløsninger i bygg og områder, energiomlegging i eksisterende bygg og varmesentraler.

 Les mer om de ulike støtteprogrammene for bedrifter

Enovatilskuddet for boligeiere

Hos Enova kan privatpersoner søke økonomisk støtte til energioppgradering av eget hus etter en tiltaksplan utarbeidet av en energirådgiver. Boligeieren trenger ikke å søke om å støtte, men trenger kun å sende inn faktura eller kvittering etter at arbeidet er utført. Tiltaket må oppfylle Enovas krav.

Se hvilke energitiltak som får støtte her

Kommunale støtteordninger

En rekke kommuner gir reduksjon i gebyrer for behandling av byggesaker for lavenergi og passivhus eller de støtter energitiltak i boligen. Ta kontakt med din kommune for å høre om den gir støtte til energitiltak!

 

Norske kommuner kommunevåpen