Kurs- og aktivitetskalender

Få ditt arrangement inn i vår kalender

Ønsker du at arrangementet ditt skal legges inn i vår kalender? Send en epost til info@lavenergiprogrammet.no

24.05.2017 08:30 24.05.2017 16:00
Thon Hotel Maritim, Kongsgata 32, Stavanger
VVS-foreningen

Kurs i bygningsautomasjon

Kursdeltakerne lærer generelt om automasjon innen bygg og kurset tar for seg måleteknikk, feltbuss, styring og regulering, overtakelse av tekniske anlegg og ITB-rollen. En viktig del av kurset er å gi deltakerne en helhetlig forståelse innen bygningautomasjon. Helhetsforståelse er grunnlaget for at man kan analysere og vurdere samspillet mellom ventilasjon, vannbåren varme og styring av dette.

Mer informasjon og påmelding
30.05.2017 31.05.2017
Trondheim
Sintef

Oppgradering av småhus -seminar Trondheim

Oppgradering av boliger til dagens nivå for energibruk og brukskvaliteter er tema for seminaret som starter med befaring til et oppgradert hus. Arkitekt eller byggmester vil fortelle om mål og muligheter, hvilke løsninger som ble valgt, hvilke kompromisser som ble gjort og hva som var de smarteste grepene. Målgruppen for seminaret er byggmestere, arkitekter, boligeiere, byggevareleverandører og håndverkere. Seminaret er basert på erfaringer fra forskningsprosjektet SEOPP (Systematisk energioppgradering av småhus fra 60-, 70- og 80-tallet) og arrangeres i samarbeid med Husbanken.

Les mer
Meld deg på her
31.05.2017 08:30 31.05.2017 16:00
Norconsult,Vestfjordgaten 4, Sandvika
VVS-foreningen

Kurs i bygningsautomasjon

Kursdeltakerne lærer generelt om automasjon innen bygg og kurset tar for seg måleteknikk, feltbuss, styring og regulering, overtakelse av tekniske anlegg og ITB-rollen. En viktig del av kurset er å gi deltakerne en helhetlig forståelse innen bygningautomasjon. Helhetsforståelse er grunnlaget for at man kan analysere og vurdere samspillet mellom ventilasjon, vannbåren varme og styring av dette.

Mer informasjon og påmelding
01.06.2017 08:30 01.06.2017 16:00
Fredrikstad
VVS-foreningen

Kurs i bygningsautomasjon

Kursdeltakerne lærer generelt om automasjon innen bygg og kurset tar for seg måleteknikk, feltbuss, styring og regulering, overtakelse av tekniske anlegg og ITB-rollen. En viktig del av kurset er å gi deltakerne en helhetlig forståelse innen bygningautomasjon. Helhetsforståelse er grunnlaget for at man kan analysere og vurdere samspillet mellom ventilasjon, vannbåren varme og styring av dette.

Mer informasjon og påmelding
06.06.2017 07.06.2017
Tromsø
Sintef

Oppgradering av småhus – seminar Tromsø

Oppgradering av boliger til dagens nivå for energibruk og brukskvaliteter er tema for seminaret som starter med befaring til et oppgradert hus. Arkitekt eller byggmester vil fortelle om mål og muligheter, hvilke løsninger som ble valgt, hvilke kompromisser som ble gjort og hva som var de smarteste grepene. Målgruppen for seminaret er byggmestere, arkitekter, boligeiere, byggevareleverandører og håndverkere. Seminaret er basert på erfaringer fra forskningsprosjektet SEOPP (Systematisk energioppgradering av småhus fra 60-, 70- og 80-tallet) og arrangeres i samarbeid med Husbanken og Mesterhus

Les mer
Meld deg på her
07.06.2017 09:00 08.06.2017 16:00
Quality Hotel, Østre Aker vei 33, Oslo
NOVAP

Prosjektering av varmepumper

Norsk varmepumpeforening NOVAP arrangerer kurs i optimal prosjektering av varmepumper. På kurset lærer du hva som skal til for at et varmepumpeanlegg skal fungere tilfredsstillende og gi høy energibesparelse. Du lærer også hvordan du dimensjonerer et varmepumpeanlegg.

Mer informasjon og påmelding
07.06.2017 08:30 07.06.2017 16:00
Brødrene Dahl, Ringdalveien 20, Larvik
VVS-foreningen

Kurs i bygningsautomasjon

Kursdeltakerne lærer generelt om automasjon innen bygg og kurset tar for seg måleteknikk, feltbuss, styring og regulering, overtakelse av tekniske anlegg og ITB-rollen. En viktig del av kurset er å gi deltakerne en helhetlig forståelse innen bygningautomasjon. Helhetsforståelse er grunnlaget for at man kan analysere og vurdere samspillet mellom ventilasjon, vannbåren varme og styring av dette.

Mer informasjon og påmelding
08.06.2017 09:00 09.06.2017 17:00
Sandvika
FutureBuilt

FutureBuilt-konferansen 2017: Veien mot klimavennlige bygg og byer 2050

Veien mot klimavennlige bygg og byer er 2050 er tema for FutureBuilt-konferansen 2017. Første dag blir det konferanse i Bærum kulturhus i Sandvika med en god miks av internasjonale og norske eksempler på framtidsretta arkitektur og byutvikling. Dag 2 blir det rullende seminar og besøk til de aller nyeste FutureBuilt-prosjektene i Asker, Bærum og Oslo.

Mer informasjon
08.06.2017 08:30 08.06.2017 16:00
Kristiansand/Grimstad (avhengig av antall påmeldte)
VVS-foreningen

Kurs i bygningsautomasjon

Kursdeltakerne lærer generelt om automasjon innen bygg og kurset tar for seg måleteknikk, feltbuss, styring og regulering, overtakelse av tekniske anlegg og ITB-rollen. En viktig del av kurset er å gi deltakerne en helhetlig forståelse innen bygningautomasjon. Helhetsforståelse er grunnlaget for at man kan analysere og vurdere samspillet mellom ventilasjon, vannbåren varme og styring av dette.

Mer informasjon og påmelding
13.06.2017 07:30 13.06.2017 10:10
Felix Konferansesenter, Oslo
NITO

Temamøte: Grønn byggeskikk

NITO arrangerer temamøte om grønn byggeskikk. Du får høre om praktisk bruk av EPDer, termoaktive betongdekker (TABS) og solceller integrert i bygningskroppen.

Program og påmelding
27.09.2017 09:00 29.09.2017 17:00
Helsinki, Finland
Finnish Association of Civ il Engineers RIL

Passivhus Norden 2017

Det er 8. gang forskningskonferansen Passivhus Norden går av stabelen, denne gangen i Finland. På konferansen blir forskningsresultater fra nordiske passivhus- og nullenergiprosjekter presentert. Fristen for å levere sammendrag av prosjekter (abstracts) er 9. januar 2017.

Mer informasjon og påmelding
16.10.2017 09:00 17.10.2017 16:00
Oslo
NOVAP

Prosjektering av varmepumpeanlegg

Norsk varmepumpeforening NOVAP arrangerer kurs i optimal prosjektering av varmepumper. På kurset lærer du hva som skal til for at et varmepumpeanlegg skal fungere tilfredsstillende og gi høy energibesparelse. Du lærer også hvordan du dimensjonerer et varmepumpeanlegg.