Om Lavenergiprogrammet


Fra 1. januar 2018 er Lavenergiprogrammet en del av Direktoratet for byggkvalitets satsing på energi og miljø i bygg.

Lavenergiprogrammet var et tiårig samarbeid mellom statlige etater og byggenæringen som hadde som oppgave å bidra til økt kompetanse om energieffektivisering og omlegging til fornybare energikilder. Programmet ble etablert i 2007 og ble lagt ned i sin daværende form 31. desember 2017.

Lavenergiprogrammets kompetansearbeid videreføres i Direktoratet for byggkvalitet fra 2018

Deler av Lavenergiprogrammets virksomhet videreføres i Direktoratet for byggkvalitet fra og med januar 2018. Nettsidene vil bestå ut 2018, men etter hvert vil mye av innholdet flyttes til sine nye “hjem”.

 

Kunnskap om energieffektive bygg

Lavenergiprogrammet gjennomførte jevnlig spørreundersøkelser blant arkitekter, ingeniører, håndverkere, lærere og forelesere. I disse undersøkelsene testet de faktakunnskap og forståelse for temaer knyttet til energi i bygg. De undersøkte også hva som motiverer til læring og hva som eventuelt er til hinder for at de ulike yrkesgruppene lærer seg mer om energieffektivisering av og energiomlegging i bygg.

 

Lavenergiprogrammets rapporter og undersøkelser

Bruk av innholdet på disse nettsidene

Ønsker din virksomhet å lage et eget kurs for medarbeidere eller kunder? Skal dere i gang med e-læring? Eller ønsker dere å lage et nettbasert kurs eller en presentasjon for studenter? Så lenge du oppgir kilde, kan du bruke alle tekster, bilder, illustrasjoner og oppgaver som er lagt ut på disse nettsidene.

 

Ansatte

Ta gjerne kontakt med en av de ansatte i Lavenergiprogrammet!


Solveig M. Irgens

Daglig leder fram til 1. februar 2018
Ny epost: soi@dibk.no
Tlf + 47 93 40 17 81

Kontakt oss

Lavenergiprogrammets sekretariat har flyttet til Direktoratet for byggkvalitet hvor store deler av virksomheten skal videreføres fra og med 2018.


Postadresse:

Lavenergiprogrammet v/DiBK

Postboks 8742 Youngstorget
0028 Oslo

Besøksadresse:

Marieboes gate 13
0183 Oslo

 

Telefon: +47 93 40 17 81
E-post: info@lavenergiprogrammet.no
Organisasjonsnummer: 983060463 (BNL)

Fakturaadresse:
efaktura@nho.no eller

Byggenæringens Landsforening
c/o Lavenergiprogrammet avd 850
NHO ServicePartner scanning,
Postboks 5250 Majorstuen,
0303 Oslo