Opplæring


Lavenergiprogrammets læremidler er utviklet i samarbeid med fageksperter, bransjeorganisasjoner og pedagoger.

Introduksjon til energieffektivisering

Undervisningsmateriellet "Introduksjon til energieffektivisering" består av seks presentasjoner og en lærerveiledning. Materiellet er utviklet i samarbeid med Nasjonal digital læringsarena (NDLA) og er beregnet på elever på VG1 Bygg- og anleggsteknikk og VG1 Elektrofag.


Bygging av passivhus

Undervisningsmateriellet "Bygging av passivhus" er utviklet i samarbeid med Nasjonal digital læringsarena (NDLA). Materiellet skal sette elevene i stand til å bygge en yttervegg i tråd med kravene i standarden for passivhus (NS 3700) og kan brukes i prosjektarbeid på VG1 Bygg- og anleggsteknikk eller som en del av VG2 Byggteknikk.


Prosjektering av energieffektive bygg Se alle

Veiledning for deg som skal prosjektere et energieffektivt bygg


Energikravene i TEK17

De nye energireglene i byggteknisk forskrift (TEK 10) trådte i kraft 1. januar 2016. Overgangsordningen varte til 1. januar 2017. I den nye forskriften (TEK 17) er energikravene uendret. Her får du vite mer om hva de nye energikravene betyr i praksis.


Plusshus på pensum

Prosjektet ”Plusshus på pensum” er et samarbeidsprosjekt mellom Lavenergiprogrammet, Powerhouse og en rekke høyskoler og universiteter. Her vil du finne ideer til forelesninger, oppgaver o.l. som høyskolene og universitetene har utarbeidet.


Smart oppussing

Her finner du oversikt over hvilke energiløsninger som er smarte å gjøre samtidig med innvendige og utvendige vedlikeholdsoppdrag. Informasjonen er egnet for håndverkere som trenger eksempler, regnestykker og salgsargumenter overfor huseiere som skal i gang med oppussing.


Etterisolering og rehabilitering

Her finner du informasjon om hvordan du etterisolerer og tetter tak, vinduer, yttervegger og etasjeskillere i tre- og murhus.Typiske byggemåter

Her finner du informasjon om hva som kjennetegner hus bygget i ulike tidsperioder og hvordan du kan etterisolere og tette disse.