Prosjektering av energieffektive bygg


Veiledning for deg som skal prosjektere et energieffektivt bygg

Byggeteknikk

Varmetap og lekkasjetall må være lave nok for å oppfylle kravene i passivhusstandardene og energikravene i byggteknisk forskrift (TEK 17). Her finner du eksempler på byggdetaljer og praktiske tips.


Nye energiregler

Hva betyr energikravene i byggteknisk forskrift for prosjektering? Her finner du tips til hva du bør prioritere og eksempler på konkrete løsninger.


Ventilasjon i boliger

Det finnes ulike ventilasjonsløsninger for boliger. Her får du vite litt om de mest vanlige løsningene og hvilke fordeler og ulemper disse har.


Om passivhus

Her finner du generell informasjon om kravene som blir stilt til passivhus, samt artikler om andre temaer som kan være nyttige for deg som skal prosjektere energieffektive og klimavennlige bygg.


Inneklima

Her får du veiledning i hvordan du kan sikre godt dagslys og samtidig hindre høye innetemperaturer i passivhus.


Behovsstyrt ventilasjon

Her får du som VVS-ingeniør gode råd om prosjektering av behovsstyrte ventilasjonsanlegg.


Ventilasjon for arkitekter

Her får du veiledning i valg av energieffektive ventilasjonsløsninger for yrkesbygg og hva som skal til for å sikre flotte arkitektoniske løsninger og et godt inneklima.


Energiberegninger

Grunnleggende kunnskaper om energiberegninger gir deg kontroll på fasade, form og uttrykk. I denne veiledningen får du oversikt over hvilke data du skal legge inn og hvordan du kan bruke energiberegninger i konseptutviklingen av et energieffektivt bygg.


Energikilder og varmeløsninger

I denne veiledningen finner du informasjon om ulike energikilder og hva du bør tenke på når du skal velge energikilde og varmeløsning i et energieffektivt bygg.