Miljøbyen Granåsen

Miljøbyen Granåsen på Angelltrøa i Trondheim er Norges største passivhusfelt under bygging. Feltet vil bestå av 360 boligenheter når feltet er ferdig utbygget. Det er Heimdal bolig som er utbygger av feltet.


Byggetrinn B4-1 skal være med i forskningsprosjektet og består av 55 leiligheter som skal stå ferdig i september 2014. 25 leiligheter deltar i EBLE-prosjektet, og skal instrumenteres med måleutstyr.

 

 

Bilde av familie som går tur ved Miljøbyen Granåsen
Boligene ligger like ved friluftsområdet Estenstadmarka. Det er nærhet til både barnehage, flere store arbeidsplasser og til kollektivtransport
Foto: Stein Larssen

Prosjektopplysninger Miljøbyen Granåsen B4-1

Adresse: Stokkbekken 2 (Granåsveien 60)

Lokalisering: Angelltrøa, Trondheim

Antall boenheter: 55

 

Ansvar i byggesak

Byggherre: Heimdal Bolig

Entreprenør: Heimdal Skonto Norway

Prosjekterende energi: Sintef Byggforsk har utarbeidet forslag til energikonsept for Miljøbyen Granåsen

Arkitekt: Knudsen Arkitektkontor AS, Per (ARK) | Selberg Arkitekter AS (LARK)

Andre rådgiverfirmaer: Multiconsult AS (RIB) | Reinertsen AS (RIV) | Istad Tekniske AS (RIE) | Bakco AS – ventilasjon

 

Miljøtiltak

Ambisjonsnivå energi: passivhusnivå

 

Nøkkeltall

Oppvarmet del av BRA

Hus 1 (H1): 960 m2

Hus 2 (H2): 2826 m2

2-roms, 3-roms og 4-roms leiligheter, med areal fra 38 til 121 m2 BRA/boenhet

Parkeringsanlegg i kjeller

 

Energibehov ( beregnet i henhold til NS3031)

Netto energibehov (beregnet):

H1: 81,5 kWh/m2 BRA år                                                           
H2: 78,1 kWh/m2 BRA år

 

Levert energibehov:

H1: 90,5 kWh/m2 BRA år

H2: 86,5 kWh/m2 BRA år

 

Netto oppvarmingsbehov (beregnet):

H1: 17,4 kWh/m2 år

H2: 14,3 kWh/m2år

 

Romoppvarming:             

H1: 13,9 kWh/m2år

H2: 11,1 kWh/m2år

 

H1/H2

Ventilasjonsvarme:             3,5/3,2 kWh/m2år

Varmtvann:                      29,8/29,8 kWh/m2år

Viftedrift:                           5,4/5,1 kWh/m2år

Belysning:                       11,4/11,4 kWh/m2år

Teknisk utstyr:               17,5/17,5 kWh/m2år

 

Varmetapstall (beregnet):                    

H1: 0,31 W/m2

H2: 0,33 W/m2

 

Byggetekniske kvaliteter

Andel dør/vindusareal:

U-verdi vegg:      0,12

U-verdi tak:         0,09

U-verdi gulv:       0,11

U-verdi vindu/dør/glass: 0,77

Normalisert kuldebroverdi: 0,03

Lekkasjetall (50 Pa trykkforskjell): 0,6

Varmegjenvinningsgrad: 83/83 %

SFP-faktor: 1,5

 

Type varmesystem/energiforsyning

Fjernvarme/nærvarmeanlegg er hovedkilde.

Elektrisitet vil dekke 39 % av netto energibehov.


Oppdatert 20.11.2015 16:05